21. 10. 2021.
Istoričari: Masoni oteli BiH Srbima

Istoričari: Masoni oteli BiH Srbima

Istoričari: Masoni oteli BiH Srbima

“Srpski dvor i vlada ignorisali su stvarnost, savjete Srbiji naklonjenih saveznika i plebiscitarno izraženu volju srpskog naroda u BiH, dijelu Dalmacije i Kotoru, koji je 1918. tražio pripajanje Srbiji, a ne ujedinjenje preko Narodnog vijeća SHS u Zagrebu, koje je predstavljalo samo Hrvate”, izjavio je istoričar Dragan Petrović.

On je za “Večernje novosti” rekao da je srpski dvor pretpostavio svoje interese srpskim nacionalnim interesima, jer je bio zasjenjen idejom vladavine nad velikom državom.

“Regent Aleksandar pokušao je da svima nametne jugoslovensku naciju koja je izvorno masonska ideja. To je slomilo Srbe i razbuktalo hrvatski šovinizam. Direktna posljedica ovakvih odluka je genocid nad Srbima u NDH”, istakao je Petrović, koji je i politikolog.

Prema riječima istoričara Dragana Mastilovića, pitanje zašto nije došlo do direktnog ujedinjenja BiH i dijela Dalmacije sa Srbijom 1918, iako je ta ideja imala i podršku saveznika, do danas predstavlja bjelinu u srpskoj istoriografiji.

“Za takav rasplet događaja postojali su svi preduslovi: razvoj srpskog nacionalnog pokreta u BiH, predratni stavovi srpske intelektualne i političke elite, raspoloženje naroda sve tri konfesije izraženo u proglašavanju ujedinjenja sa Srbijom 42 od ukupno 54 sreza, pravovremeni ulazak srpske vojske u ove dvije pokrajine”, navodi Mastilović.

On je dodao da je Narodna vlada u Sarajevu bila sve do prvodecembarskog akta ujedinjenja neodlučna i nije proglasila direktno ujedinjenje, navodeći da su najveći uticaj na tu instituciju imali predstavnici političke grupe koji su značajno uticali i na Јugoslovenski odbor u Londonu.

Odbor, koji je formirala i bogato finansirala Vlada Srbije, radio je na stvaranju nacije Јugoslovena.

“Među članovima Јugoslovenskog odbora nalazio se priličan broj masona. Koristeći svoje masonske internacionalne veze, oni su mogli vršiti projugoslovensku propagandu, kako u Evropi tako i u Americi”, zabilježio je istoričar D. Јanković.

Istoričar masonerije Zoran D. Nenezić navodi da to što je London izabran za sjedište Odbora ima obrazloženje u misli njegovog člana Frana Supila o potrebi unije Hrvata i Srba uz podršku Engleske, ukoliko se “Srbija odrekne istoka i pokaže evoluciju prema zapadu”.

“Na drugi način fuzija naše dvije nacije ne bi bila provedena u djelo”, Nenezić.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender