28. 10. 2021.
Makedoncima Srbija i Turska neprijateljskije zemlje

Makedoncima Srbija i Turska neprijateljskije zemlje

Makedoncima Srbija i Turska neprijateljskije zemlje

Istraživanje je pokazalo da 16 odsto građana Makedonije smatra da je Turska najprijateljskija zemlja, slijede Srbija /12,2 odsto/, SAD i Njemačka / po 8,2 odsto/, zatim Albanija /5,8 odsto/, šesta je Kina /2,5 odsto/, a na devetom mjestu je Rusija za koju 1,8 ispitanih smatra da je najprijateljskija zemlja.

Da je Turska najbolji saveznik Makedonije smatra 14,6 % ispitanih, slijede Srbija /11,6%/, SAD /10,9 %/, Njemačka /5,8 %/ i Slovenija /3,7 %.

Oko 20 % ispitanika smatra da Makedonija nema prijatelja.

Građani sa aspekta globalne politike, najbolje mišljenje imaju o Njemačkoj /14,5 procenata/ i o SAD /11,2 procenta/, a zatim za Švajcarsku, Tursku, Albaniju i za Srbija /4,1 odsto/, pokazalo je istraživanje pod nazivom “Globalno vođstvo, susjedstvo i odnosi sa Bugarskom”.

Istraživanje javnog mnenja urađeno je terenskom anketom od 15. novembra do 1. decembra na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika.

/SRNA/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender