25. 10. 2021.
Nacrt Prostornog plana Banjaluke dopunjen sugestijama

Nacrt Prostornog plana Banjaluke dopunjen sugestijama

Nacrt Prostornog plana Banjaluke dopunjen sugestijama

Predstavnici banjolučkog preduzeća „Projekt“ a. d, koje je uradilo pomenute dokumente, upoznali su prisutne sa pisanim primjedbama pravnih i fizičkih lica, koje su dostavljene za vrijeme trajanja javnog uvida u Nacrt Prostornog plana najvećeg grada u Srpskoj.

Te primjedbe su se, uglavnom, odnosile na pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, pa je zaključeno da je potrebno korigovati postojeće regulacione planove, ugraditi ih u Urbanistički plan, a potom ih unijeti u konačnu verziju Prostornog plana Grada Banja Luka.

Istovremeno, data je smjernica da se u obuhvatu ovog dokumenta zadrži 500 hektara kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta.

Jedan od zaključaka današnje stručne rasprave bio je i da se u određenim zonama vanurbanog područja Banje Luke izrade prostorno-planski dokumenti nižeg reda.

Sugestija i primjedbi na postojeći Nacrt Prostornog plana bilo je i u oblasti privrednih djelatnosti, pa su na osnovu njih preciznije definisane privredne zone, a posebna pažnja je posvećena definisanju zona i smjernica razvoja turizma u obuhvatu ovog prostorno-planskog dokumenta.

Što se tiče Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Grada Banja Luka, u njega je ugrađena većina pristiglih primjedbi, kako bi on što detaljnije ukazao na mjere i smjernice za zaštitu životne sredine.

Ključna stavka u svim tim mjerama je neophodnost zaštite kanjona Vrbasa, i to u svim njegovim segmentima.

Tokom stručne rasprave – koju je organizovalo Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave – i prisutni građani Banje Luke su mogli da iznesu svoje primjedbe na Nacrt Prostornog plana, koje će biti pažljivo razmotrene i, u skladu sa njihovom opravdanošću i mogućnostima, ugrađene u ovaj važan prostorno-planski dokument.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender