20. 10. 2021.
Gradiška: Pomen za stradale u požaru u Domu kulture

Gradiška: Pomen za stradale u požaru u Domu kulture

Opštini Gradiška negativno mišljenje

Ključni razlozi za izražavanje negativnog revizorskog mišljenja o revidiranim konsolidovanim finansijskim izvještajima odnose se na niz propusta pretežno računovodstvene prirode, saopšteno je iz Glavne službe za revizuju javnog sektora Srpske.

“U konsolidovane finansijske izvještaje nisu uključeni finansijski izvještaji Agencije za lokalni razvoj opštine Gradiška, zbog čega je neto vrijednost aktive, odnosno pasive u konsolidovanom bilansu stanja opštine potcijenjena za 384.923 KM”, tvrdi glavni revizor Duško Šnjegota.

Istovremeno, u konsolidovanom bilansu uspjeha prihodi su potcijenjeni za 280.704 KM, a rashodi za 295.476 KM, a imovina koja je za potrebe opštine nabavljena posredstvom Agencije za lokalni razvoj nije identifikovana niti popisana.

Revizorski izvještaj je pokazao da je otpis pojedinih obaveza opštine vršen na osnovu službenih zabilješki, bez donesenih odluka nadležnih organa o otpisu.

“Po osnovu pogrešno primijenjenih računovodstvenih politika tekući rashodi opštine manje su iskazani za 232.970 KM, izdaci za otplatu dugova viši za 184.957 KM, pojedini izdaci za nefinansijsku imovinu manji za 1.303.925 KM, a pojedini viši za 644.719 KM”, navedeno je u saopštenju Glavne službe za raviziju.

U izvještaju o izvršenju budžeta opština je iskazala budžetski suficit tekućeg perioda u iznosu od 2.034.113 KM, dok je revizijom utvrđen tekući deficit u iznosu od 109.225 KM.

Razlika između iskazanog suficita i revizijom utvrđenog deficita iznosi 1.924.888 KM, a značajan dio rashoda i izdataka po osnovu kojih je ostvaren tekući deficit odnosi se na kratkoročne obaveze od 2.555.088 KM, koje su stvorene suprotno odredbama člana 39. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, odnosno iznad iznosa raspoloživih budžetskih sredstava.

U saopštenju je navedeno da su obaveze za subvencije, grantove i doznake od 905.406 KM pogrešno klasifikovane i prezentovane u konsolidovanom bilansu stanja opštine, a iskazana je veća vrijednost nefinansijske imovine u stalnim sredstvima u pripremi za 1.200.000 KM, po osnovu izdataka za Sportski centar “Servicium” Gradiška.

Revizijom provedenih postupaka javnih nabavki utvrđeno je da za nabavke usluga, roba i radova u najmanjem iznosu od milion KM, nisu vršene procjene ukupne vrijednosti nabavki, kao i da zaključivanje Okvirnog sporazuma za izgradnju i rekonstrukciju puteva na području opštine nije u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender