19. 10. 2021.

Zlatkovićeva: U januaru usvajanje plana za sprovođenje strategije borbe protiv korupcije

– Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković naglašava da je prednacrt zakona o platama zaposlenih u pravosudnim institucijama u završnoj fazi, dok se usvajanje Akcionog plana za provođenje strategije borbe protiv korupcije očekuje u januaru.

Zlatkovićeva u intervjuu Srni ocjenjuje da je Ministarstvo ostvarilo sve planirane programske zadatke, među kojima su usvajanje Zakona o registraciji poslovnih subjekata, izmjena i dopuna Krivičnog zakona, te izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku.

“U stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta Zakon o registraciji poslovnih subjekata uvodi jednošalterski sistem, koji podrazumijeva završetak registracije za tri dana” – pojašnjava ona.

Novi subjekat u registraciji je Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, a takođe je novina to što su osnivači oslobođeni sudske takse i znatno su smanjeni i troškovi notarskih usluga za sačinjavanje osnivačkih akata.

Zlatkovićeva smatra da će izmjene Krivičnog zakona, u pogledu povrede osnovnih prava radnika i zatvorskih kazni za poslodavce koji krše prava iz radnog odnosa, djelovati preventivno i da će svaki poslodavac voditi računa da ne dođe pod udar ovih zakonskih odredaba.

Ona ukazuje i na izmjene i dopune ovog zakona u pogledu krivičnih djela trgovine ljudima i povezanih krivičnih djela – u vezi sa provođenjem Preporuka Komiteta UN protiv mučenja i usaglašavanjem sa krivičnopravnom Konvencijom o korupciji i njenim dodatnim protokolom i DŽender centra o primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

“Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prvi put se uvodi standard razumnog roka koji podrazumijeva da stranka dobije sudsku odluku u roku koji se očekuje, cijeneći složenost predmeta u svakom konkretnom slučaju” – navodi Zlatkovićeva.

Ukoliko ne bude ispoštovan rok, stranka ima pravo na satisfakciju koja se ogleda u nematerijalnoj šteti, koju određuje Ustavni sud BiH ili Sud za ljudska prava u Strazburu, bez obzira na ishod spora.

Ona smatra da će odredba po kojoj drugostepeni sud može samo jednom ukinuti prvostepenu presudu uticati da se ispoštuje razuman rok, jer je u protivnom Vlada Republike Srpske obavezna da stranci, koja uloži apelaciju, po odluci Ustavnog suda BiH ili Suda u Strazburu, isplati odgovarajući iznos nematerijalne štete.

Prema njenom mišljenju, institut rješavanja spornog pravnog pitanja, kojim se Vrhovni sud Republike Srpske obavezuje da u roku od 60 dana zauzme stav po određenim pravnim pitanjima u predmetima osnovnih sudova, ima cilj da ujednači sudsku praksu i neće ugroziti nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Kada je riječ o toku strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa, Zlatkovićeva ističe da se posebna pažnja mora posvetiti ulozi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, jer su sazreli uslovi da sudije na svim nivoima vlasti imenuju nezavisno tijelo, sastavljeno prvenstveno od sudija i predstavnika profesionalne zajednice.

“Što se tiče tužioca, oni imaju samostalnost uređenu zakonom, ali su ipak stranka u postupku i ne mogu učestvovati u izboru sudija, zbog čega smatramo da je prihvatljivo da glavne tužioce i njihove zamjenike bira odgovarajući zakonodavni organ“, pojašnjava Zlatkovićeva.

Ona ukazuje i na neminovnost brisanja člana sedam važećeg Zakona o sudu BiH, koji se odnosi na njegovu krivičnu nadležnost u Zakonu o sudovima BiH, jer je njegova primjena u praksi imala katastrofalne podsljedice, što potvrđuje i nedavna odluka Suda BiH u “slučaju Budimir”, kada se oglasio nenadležnim u momentu odluke o potvrđivanju optužnice.

“Moramo imati u vidu činjenicu da je sud prije toga donio odluku za određivanje pritvora za aktere u ovom slučaju, a da se u ranijim slučajevima, kada se očekivalo da sud donese osuđujuću ili oslobađajuću presudu pri samom kraju procesa, oglašavao nenadležnim.

Činjenica je da ni jedna zemlja EU nema ovakvu odredbu i ona je neodrživa. Pri tome moramo imati u vidu činjenicu da Sud BiH odlučuje u prvom stepenu za krivična djela propisana Krivičnim zakonom BiH“, navodi Zlatkovićeva u intervjuu Srni.

Ona napominje da predstavnici Republike Srpske nisu prihvatili donošenje posebnog Zakona o Apelacionom sudu, ali da se zalažu da se po žalbi na prvostepenu odluku odlučuje na objektivan način, s obzirom na to da je postojeće rješenje, prema kojem predsjednik Suda obrazuje Apelaciono vijeće po svom nahođenju – neodrživo.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender