19. 10. 2021.
Obama za širu saradnju sa Rusijom

Obama za širu saradnju sa Rusijom

Obama za širu saradnju sa Rusijom

Obama je ovo izjavio nakon sumiranja rezultata rada predsjedničke komisije Rusija-SAD u 2013. godini.

“Predsjednik Obama poziva radne grupe predsjedničkih komisija da prodube i prošire saradnju sa Rusijom kako bi se uklonile barijere za trgovinu i investicije, ojačala bezbjednost i nastavilo sa postizanjem uspjeha u oblasti nauke i inovacija”, izjavila je Hejdenova.

Predsjedničku rusko-američku komisiju formiranu jula 2009. godine čini dvadesetak radnih grupa, i to za poljoprivredu, zdravstvo, inovacije, kulturnu i obrazovnu razmenu, borbu protiv terorizma i trgovine droge.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender