28. 10. 2021.
Šešelj obolio od raka?

Šešelj obolio od raka?

Šešelj: Ili oslobađanje, ili novi proces

Šešelj je u žalbi tražio da Žalbeno vijeće obustavi postupak zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i da ga neodložno pusti na slobodu ili da postupak na novoizabranim sudijom otpočne iz početka.

Osporavanom odlukom Pretresno vijeće je naložilo nastavak postupka protiv predsjednika srpskih radikala sa novoizabranim sudijom Madiajeom Niangom koji je zamenio sudiju Frederika Harhofa, izuzetog iz predmeta zbog pristrasnosti.

Iz SRS-a je saopšteno da postupak sa novoizabranim sudijom nikako ne može da se nastavi zato što on nije učestvovao u postupku od početka, nikada nije vidio Šešelja, nije vidio nijednog svedoka, niti je učestvovao u njihovom saslušanju.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender