16. 10. 2021.
Usvojen budžet BiH

Usvojen budžet BiH

Usvojen budžet BiH

Za finansiranje institucija BiH namijenjeno je 950 miliona KM, što je na nivou ovogodišnjih budžetskih izdvajanja za ovu namjenu, a za finansiranje spoljnog duga 846.392.968 KM, što je za 57.916.958 KM ,ili sedam odsto , više u odnosu na budžet za 2013. godinu.

U strukturi prihoda dominira zahvatanje sa Јedinstvenog računa u identičnom iznosu kao i ove godine, od 750 miliona KM.

Za usvajanje budžeta glasala su 23 poslanika, protiv je bilo 14, a jedan poslanik se uzdržao od glasanja.

Poslanici nisu podržali nijedan amandman na budžet predložen na sjednici, među kojima ni amandmane koje je predložio zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma ,Milorad Živković.

U usvojeni Prijedlog zakona o budžetu integrisano je 85 amandmana koje je usvojila Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma, a kojima su izvršene određene preraspodjele unutar budžetskih korisnika i budžetskih stavki.

Komisija za finansije i budžet jutros je, u koordinaciji sa Savjetom ministara BiH, usvojila amandman kojim je prevaziđen problem u vezi sa amandmanom HDZ-a BiH da za kapitalna ulaganja u Mostaru sa kapitalnih ulaganja u Banjaluci bude prabačeno šest miliona KM.

Prema usvojenom amandmanu, za smještaj inistitucija BiH u Mostaru biće izdvojeno pet miliona KM koji će biti obezbijeđeni preraspodjelom sa drugih budžetskih stavki.

Na Živkovićev prijedlog usvojen je zaključak da Komisija za finansije i budžet u 2014. godini organizuje javna saslušanja rukovodilaca institucija BiH u vezi sa planiranjem i trošenjem budžetskih sredstava.

Članovi Predsjedništva iz hrvatskog i bošnjačkog naroda, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, usvojili su Prijedlog budžeta BiH za 2014. godinu preglasavanjem srpskog člana Nebojše Radmanovića, koji je tražio da u budžetu budu umanjene stavke za Ministarstvo odbrane i Tužilaštvo BiH.

Umjesto toga, Komšić i Izetbegović usvojili su dodatno povećanje budžeta ovih institucija ,te Ministarstva za ljudska prava, ali je u amandmanskoj fazi u Predstavničkom domu prijedlog budžeta vraćen je u okvir utvrđen u Savjetu ministara BiH.

Usvajanje budžeta BiH za narednu godinu uslov je Međunarodnog monetarnog fonda za novu tranšu kredita u iznosu od 56,4 miliona KM , namijenjenu Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Nakon Predstavničkog doma, o Prijedlogu budžeta BiH za 2014. godinu danas bi trebalo da raspravlja i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon polučasovne pauze očekuje se početak nove, redovne sjednice Predstavničkog doma.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender