19. 10. 2021.
Fondu PIO RS revizorsko mišljenje s rezervom

Fondu PIO RS revizorsko mišljenje s rezervom

Fondu PIO RS revizorsko mišljenje s rezervom

Fond penzijsko-invalidskog osiguranja RS u fokusu je javnosti i u novoj godini.

Staru su završili policijskim racijama, a u novu ulaze sa minusom od nekoliko desetina miliona maraka. Revizor je utvrdio nepravilnosti i dao mišljenje sa rezervom.

Prilog ATV-a:

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender