23. 07. 2021.
Milioni maraka za propalu reformu

Milioni maraka za propalu reformu

Milioni maraka za propalu reformu

Pokazala je to revizija učinka pod nazivom “Rezultati reforme javne uprave” koju je krajem 2013. uradila Kancelarija za reviziju institucija na nivou BiH, a u okviru koje je analiziran rad službenika institucija BiH.

– Reformske aktivnosti su zaustavljene iako reforma nije uspješno završena, a reformski cilj nije postignut. Savjet ministara BiH nije pružio neophodnu podršku za uspješno okončanje započete reforme javne uprave, nije ocjenjivao rukovodioce institucija, a nije razmatrao ni zbirne izvještaje Agencije za državnu službu o ocjenjivanju rada državnih službenika – navode revizori.

Ocjenjivanje

Više od polovine institucija BiH svoje izvještaje, utvrdili su revizori, i ne dostavljaju Agenciji za državnu službu (ADS) BiH.

– Oko deset odsto službenika nije ocijenjeno, iako je to zakonska obaveza, a prema dostavljenim izvještajima, najviše neocijenjenih su rukovodeći državni službenici – kažu revizori. Dodaju da ta obaveza do kraja nije ispoštovana jer veliki broj službenika izostane baš u vrijeme provjere znanja i vještina i to zbog bolovanja, probnog rada, zato što su tek stekli status državnih službenika ili zato što su prezauzeti.

Posljednji zbirni izvještaj ADS-a o ocjenjivanju državnih službenika u institucijama BiH za period šest mjeseci 2013. godine je pokazao da je u datom roku samo 29 od 68 institucija BiH dostavilo svoj izvještaj o ocjenjivanju, a nakon dodatne urgencije još samo njih sedam. Od ukupno 957 službenika, ocijenjen je 851, a prosječna ocjena je 3,56. Najviša ocjena koju mogu da dobiju je četiri.

– Veliki problem je i to što se ocjenjivanju pristupa sa svrhom formalnog zadovoljavanja obaveze jer institucije nisu uspostavile ujednačen kriterijum za ocjenjivanje – navedeno je u revizorskom izvještaju, gdje se dodaje da analize i studije pokazuju da se nerijetko pojedincima daju nerealno visoke ocjene “zarad kupovine mira u kući”.

Tako je, na primjer, prosječna ocjena ocijenjenih državnih službenika u Direkciji za evropske integracije (DEI) “naročito uspješan” (3,69). Od 68 ocijenjenih službenika DEI, njih 53 je ocijenjeno “naročito uspješno”, a 15 “uspješno”.

– Ovako visoke ocjene uglavnom nisu popraćene odgovarajućim obrazloženjem i komentarima ocjena. Visoke ocjene i neodgovarajuća obrazloženja ukazuju na to da se ocjenjivanje vrši sa svrhom formalnog zadovoljenja obaveze – naveli su revizori.

U izvještaju se naglašava da ocjene još nisu povezane sa nagradama poput povećanja plate i napredovanjem, niti sa sankcijama poput smanjenja plata i degradiranjem, a koje bi trebalo da prethode otpuštanju.

Nema rezultata

U analizi revizora napominje se da su prvi reformski koraci, čiji je cilj razvoj javne uprave koja je efektivnija, efikasnija i odgovornija za građane BiH, preduzeti još 2004. godine, ali da sve ocjene i analize ukazuju na to da se još govori samo o ograničenom napretku i ograničenom poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti svih nivoa vlasti.

– Institucije odgovorne za praćenje reformskih rezultata nisu dale odgovarajuću ocjenu sprovedene reforme, što je za posljedicu imalo zaustavljanje reformskih aktivnosti – navodi se u izvještaju.

Dodaje se da se reforme okončavaju donošenjem propisa i obukama, ali da institucije odgovorne za njihovu primjenu teško odustaju od dosadašnjih navika i praksi rada.

– Institucije ne prihvataju sprovedene reforme, ne prate reformske rezultate. Milioni maraka utrošeni na reformske projekte nisu opravdani kod nedovršenih reformi – smatraju revizori. Ako reforme ne budu sprovedene do kraja, dodaju, sprovedene reformske aktivnosti su uzaludno rasipanje radnog vremena i sredstava.

Predstavnik Centara civilnih inicijativa Ivica Ćavar smatra da nije problem kada službenici profesionalno rade svoj posao i iza sebe imaju rezultate kojima “pravdaju” visoke plate. Problem je, kako kaže, što većina tih ljudi dolazi na radno mjesto preko političkih i raznih drugih veza.

– Na nivou BiH postoje brojne agencije, direkcije, kancelarije, a ako nema očekivanih rezultata rada i direktne koristi, to je gubitak za sve nas koji ih plaćamo – rekao je Ćavar i naglasio da je jedan od ključnih problema preglomazna administracija.
Donacije

– Značajnu podršku reformi pružili su strani donatori. Prema podacima iz baze podataka Foruma za koordinaciju donatora od 1995. do oktobra 2013. godine za reformu javne uprave u BiH alocirano je oko 111 miliona evra u 125 reformskih projekata – navedeno je u izvještaju revizije.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender