24. 07. 2021.
Novosađanin ima 9 godina i 40 počinjenih krivičnih djela

Novosađanin ima 9 godina i 40 počinjenih krivičnih djela

Novosađanin ima 9 godina i 40 počinjenih krivičnih djela

U informaciji novosadske Policijske uprave navodi se da je devetogodišnjak krivična djela činio prema svojim vršnjacima, i to najčešće kao saučesnik.

Policija je kod njega nalazila razne predmete kojim je svoje žrtve mogao i da povrijedi.

Prema policijskoj evidenciji, u Novom Sadu registrovano je desetoro djece koja nemaju ni 14 godina, a već su počinila 150 krađa, razbojništava, iznuda, ali i drugih krivičnih djela.

Problem je što se takvim maloljetnim prestupnicima na teret ne može stavi izvršeno krivično djelo, kao ni pokušaj izvršenja djela, zbog njihovih godina.

Krivične prijave policija podnosi protiv roditelja djece-prestupnika, zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnika, a sudovi im izriču najčešće novčane kazne.

Roditelji mogu biti kažnjeni na tri godine zatvora zbog zanemarivanja i zlostavljanja djece.

Grad Novi Sad planirao je u ovogodišnjem budžetu novac za izgradnju prihvatilišta za maloljetne prestupnike sa poremećajem ponašanja.

Predviđeno je da u tom prihvatilištu strručnjaci raznih profila intenzvno rade sa maloljetnim prestupnicima.

Prihvatlište će biti zavodskog tipa, a maloljetnici koji su se ogriješili o zakon boraviće u njemu pod nadzorom sa restriktivnim izlazom, prenose agencije.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender