28. 07. 2021.
ŽRS planira veći minus i manje radnika

ŽRS planira veći minus i manje radnika

ŽRS planira veći minus i manje radnika

Prema planu poslovanja “Željeznica RS” za period od 2014. do 2016. godine, koji je nedavno usvojen na sjednici Skupštine akcionara ovog preduzeća, navedeno je da u 2015. godini planiraju da posluju sa minusom 18,4 miliona, dok je u 2016. projektovan gubitak od 17,2 miliona KM.

Prema ranije urađenom planu poslovanja “Željeznice RS” su planirale da 2014. godinu završe sa gubitkom od 14,5 miliona, a 2015. sa minusom od 12,5 miliona maraka.

Najveće troškove u ovoj, ali i iduće dvije godine, “Željeznice RS” planiraju da imaju za plate, naknade i ostale lične rashode.

U planu poslovanja za ove namjene u 2014. godini planirano je 28,5 miliona KM, dok je u 2015. predviđeno da ti troškovi iznose više od 26 miliona maraka.

Troškovi plata, naknada i ostalih ličnih rashoda trebalo bi da budu najniži u 2016. godini, za koju je predviđeno oko 24,2 miliona maraka.

Blago smanjenje troškova zarada iz godine u godinu projektovano je u skladu sa planiranim smanjenjem broja radnika. “Željeznice RS” planiraju da u 2014. imaju 3.000 radnika, 2015. godine 2.800, a godinu poslije 2.600 zaposlenih.

Kada su u pitanju prihodi, “Željeznice RS” ove godine najviše novca očekuju od Vlade RS, koja bi im, po osnovu subvencija, trebalo da doznači oko 17,1 milion KM.

Prihodi po osnovu subvencija Vlade RS u 2015. i 2016. godini planirani su u iznosu od po 19,1 milion KM.

Finansijski rashodi u ovoj godini planirani su u iznosu od 8,6 miliona KM, idućoj 8,9 miliona, dok je za 2016. planirano 9,4 miliona maraka.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender