26. 07. 2021.
Žene vladaju fakultetima

Žene vladaju fakultetima

Ministarstvo: Prošle godine stiglo 49 zahtjeva za akreditacije visokoškolskih ustanova

Načelnik Odjeljenja za visokoškolske ustanove u Ministarstvu prosvjete i kulture Sanela Dojčinović rekla je Srni da se od ukupnog broja pristiglih zahtjeva tri odnose na licenciranje, odnosno utvrđivanje ispunjenosti uslova za otvaranje novih visokoškolskih ustanova u Srpskoj, a ostali na licenciranje novih studijskih programa na postojećim visokoškolskim ustanovama.

Ona je pojasnila da je Zakonom o visokom obrazovanju propisano da visokoškolska ustanova koja je upisana u Registar visokoškolskih ustanova može podnijeti zahtjev za licenciranje novog studijskog programa najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu akademsku godinu.

Prema njenim riječima, ovaj rok obavezan je i za podnošenje zahtjeva i elaborata o opravdanosti za osnivanje novih visokoškolskih ustanova.

“Uz zahtjev visokoškolska ustanova dužna je dostaviti elaborat o opravdanosti izvođenja novog studijskog programa o kojem će Ministarstvo u prethodnom postupku zatražiti mišljenje od Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i nadležnog ministarstva ili drugih organizacija nadležnih za oblast za koju se osniva novi studijski program”, pojasnila je Dojčinovićeva.

Ona je navela da elaborat treba da sadrži dokaze o opravdanosti novog studijskog programa, prijedlog studijskog programa, dužinu trajanja studija, stručni naziv koji se stiče završetkom studijskog programa, način ispunjavanja propisanih uslova za rad visokoškolske ustanove i izvođenje studijskog programa, odnosno ispunjenosti prostornih, materijalno-tehničkih i kadrovskih uslova.

“Ministarstvo će za dostavljene elaborate, prema zakonom propisanoj proceduri, zatražiti mišljenja od nadležnih tijela i zavisno od dobijenih mišljenja, pokrenuti proceduru licenciranja novih studijskih programa za akademsku 2014/2015. godinu”, naglasila je Dojčinovićeva.

U Republici Srpskoj trenutno postoje dva javna univerziteta i dvije visoke škole, te sedam privatnih univerziteta i 10 visokih škola.

Na ovim visokoškolskim ustanovama, koje imaju više stotina studijskih programa, studira oko 50.000 studenata. /

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender