24. 07. 2021.

Ranka Mišić: Povlačenje potpisa sa kolektivnog ugovora nema dejstvo

Mišićeva je istakla da povlačenje potpisa predstavnika Unije, kao jednog od tri potpisnika, ne uzrokuje neprijemjenjivanje Opšteg kolektivnog ugovora.

“Mi smo kao pametan sindikat u prelaznim, završnim odredbama Opšteg kolektivnog ugovora jasno definisali da, ako neka od strana povuče potpis i pokrene inicijativu za izmjenu pojedinih odredaba, Ugovor ostaje na snazi sve dok ne budu donesene izmjene ili novi opšti kolektivni ugovor”, rekla je Mišićeva.

Prema njenim riječima, u ovom trenutku nema nikakve potrebe za donošenje novog opšteg kolektivnog ugovora, te da stari ostaje na snazi, bez obzira na to šta uradila Unija udruženja poslodavaca.

Mnogo je važnije pitanje, kaže Mišićeva, šta Unija želi ovim potezom i kakvu poruku šalju poslodavci u Republici Srpskoj.

“Oni žele potpuno da preuzmu svaku vrstu razgovora o platama i da budu bogovi u svojim preduzećima, koji će odlučivati ko će kakva primanja imati i kada će ta primanja dobiti. To predsjednik Unije i ne krije“, naglasila je Mišićeva.

Ona je dodala da je takvo ponašanje toliko arhaično, retrogardno i u okruženju nezapamćeno.

Mišićeva smatra da poslodavci guše posljednji oblik demokratije u Republici Srpskoj u vođenju socijalnog dijaloga, pokazujući da su protiv socijalnog dijaloga.

“Toliko su bahati, a zašto i ne bi kada državi ne moraju plaćati doprinose i poreze, Upravi za indirektno oporezivanje ne moraju platiti PDV, a radnicima ne moraju plaćati plate”, poručila je Mišićeva.

Ona je navela da ovakvo ponašanje Unije udruženja poslodavaca vodi nečemu što bi moglo da proizvede ozbiljne posljedice po socijalni mir u Republici Srpskoj.

Unija udruženja poslodavaca povukla je svoj potpis sa Opšteg kolektivnog ugovora, čime je ispunila najavu da će to učiniti ako do kraja 2013. godine ne bude donesen novi zakon o radu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender