03. 08. 2021.
Danas je Bogojavljenje

Danas je Bogojavljenje

Danas je Bogojavljenje

Starokalendarske pravoslavne crkve slave jedan od najvećih praznika u hrišćanstvu Bogojavljenje – Epifanija, Teofanija, kada se proslavlja krštenje Hristovo na Jordanu, od strane sv. Jovana Krstitelja. Novokalendarci su ga slavili 6. januara. Krštenje Hrista bilježe sva četiri jevanđelista, a apostol Luka navodi da mu je tada bilo oko trideset godina.

Došavši iz nedaleke Judejske pustinje, sveti Jovan je na rijeci krstio mnoge, radi očišćenja od grijeha i ponovnog, duhovnog rođenja, pozivajući ih na pokajanje. Hristos je došao iz Galileje, da bi i sam bio kršten.

Tada se desilo Bogojavljenje: kada je Isus izašao iz vode, po jevanđelju, otvorila su se nebesa i pojavio se Duh sveti u vidu goluba, koji je sišao na Njega. Glas odozgo je govorio: Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji!

Praznik je poznat još iz apostolskih vremena, a u drugom vijeku pominje ga i sveti Kliment Aleksandrijski.

U hramovima obavlja se čin velikog osvećenja vode, koju vjernici nose svojim kućama, njome krope svoje domove i čuvaju je kao lijek tokom cijele godine. U svečanostima je nekada učestvovala i vojska, zapamćene su veličanstvene litije kroz gradove, u kojima su bile zastupljene sa svojim zastavama razne organizacije, društva i školske ustanove.

Uveče, uoči praznika, hrišćani se već pozdravljaju sa “Bog se javi!”, uz odgovor “Vaistinu se javi!” i trude se da do ponoći ostanu budni, vjerujući da se tada otvara nebo, kada se svaka živa voda osvećuje i da će im tada Bog, nakon molitve napolju, uslišiti bogougodne želje.

Nema pravoslavnog hrama u kome nije prikazano Bogojavljenje na ikonostasu ili na freskama. Nekada se na ovaj dan obznanjivalo kada se ima slaviti Uskrs te godine. Pravo da to ustanovljava, po odredbama vaseljenskog sabora, imala je za cijelu Crkvu Aleksandrijska patrijaršija.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender