04. 08. 2021.
Počela izgradnja gasovoda Južni tok

Počela izgradnja gasovoda Južni tok

Rusija će biti energetski lider i u naredne dvije decenije

U godišnjem referatu “Svjetske energetske perspektive“ “VR” navodi da će se vađenje nafte u Rusiji povećavati i to zahvaljujući nafti koja se teško eksploatiše i nafti od škriljaca.

Tradicionalne ruske rezerve gasa biće dovoljne i za naredni vijek!

Za dvadeset godina Rusija neće ostati samo najveći izvoznik energenata na svijetu, već će nastaviti da pojačava tempo.

Prognoze se baziraju na podacima o rezervama Istočnog Sibira i Arktika.

Prošle godine kompanija “VR” postala je drugi akcionar naftne kompanije “Rosnjeft“ poslije ruske države.

Britanska kompanija nije samo objavila prognozu, već je uložila i svoj novac.

Čak i ako u svijetu opadne potražnja za naftom, sigurno se neće smanjiti potražnja za gasom. Prema različitim ocjenama, Rusiji pripada trećine svjetskih rezervi gasa – navode eksperti.

Stručnjaci britanske kompanije “VR” smatraju da Rusija može da poveća eksploataciju razvijajući netradicionalne načine vađenja nafte. Prvi koraci u ovom pravcu se vide već sada.

Da bi se stvorili uslovi za primjenu tehnologija potrebnih za vađenje ovakve nafte, Rusija je predvidjela poreske olakšice za kompanije koje žele da rade sa rezervama do kojih se teško dolazi.

Za 20 godina Rusija će zauzeti drugo mjesto u svetu po količinama vađenja nafte do koje se teško dolazi.

Rusija posjeduje solidne rezerve netradicionalne nafte. To su strateške rezerve koje će početi da eksploatiše u perspektivi u narednih 30, 50 i više godina.

Britanski stručnjaci Rusiji i Latinskoj Americi “prorokuju” liderstvo u vađenju nafte od škriljaca u najbližoj perspektivi.

Rusija će proizvoditi 800 hiljada barela dnevno, kaže se u referatu. Ne može se tačno reći koliko se rezervi škriljčane nafte čuva u “njedrima” ruske zemlje – navodi Glas Rusije.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender