03. 08. 2021.

Srbija sutra započinje pregovore o članstvu u EU

Tokom konferencije dvije strane će razmijeniti pregovaračke pozicije, čime će biti ispunjeni formalni uslovi za početak pregovora.

Konferenciju će otvoriti Grčka kao predsjedavajuća EU, uz predstavnike Evropske komisije i svih 28 zemalja članica.

Delegaciju Beograda predvodiće premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik Vlade Aleksandar Vučić, dok će u delegaciji EU biti Evangelos Venizalos, ministar spoljnih poslova Grčke koja predsjedava EU i komesar za proširenje EU Štefan File.

Srbija će narednih godina morati da u svoje zakonodavstvo u potpunosti ugradi zajedničku evropsku pravnu tekovinu, a prva poglavlja u vezi sa vladavinom zakona i Kosovom mogla bi da budu otvorena tokom ove i početkom sljedeće godine.

Predstavnici EU sutra će predstaviti Nacrt pregovaračkog okvira koji je Evropska komisija pripremila za Srbiju, a koji se sastoji od tri dijela: principi po kojima se vode pregovori, sadržaj pregovora i procedure.

Sadržaj dokumenta još nije dostupan javnosti, ali se zna da je u 95 odsto isti kao za Crnu Goru, s tom razlikom što se za Srbiju uvode posebne obaveze kroz pregovaračko poglavlje 35, u kome se prati napredak u odnosima Beograda i Prištine.

Prema najavama, prioritet nad ostalim pregovaračkim poglavljima imaće poglavlje 23 koje se bavi pravosuđem i osnovnim pravima, poglavlje 24 koje se bavi pravdom, slobodom i bezbjednošću i poglavlje 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom.

Premijer Srbije Ivica Dačić sutra će u svom obraćanju iznijeti stav Beograda o toku i dinamici pregovora, kao i opšti okvir u kome se postiže spremnost za punopravno članstvo.

Politički format međuvladine konferencije sastaje se četiri puta godišnje, na početku i na kraju šestomjesečnog predsjedavanja države članice EU i saziva se na poziv ministra spoljnih poslova zemlje koja predsjedava.

Tehnički format sastaje se prilikom otvaranja i privremenog zatvaranja svakog poglavlja pregovora. Otvaranje pregovaračkih poglavlja očekuje se u drugoj polovini 2015. godine.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender