25. 07. 2021.
Agencija za državnu upravu: U RS radi oko 5.000 službenika i namještenika

Agencija za državnu upravu: U RS radi oko 5.000 službenika i namještenika

Agencija za državnu upravu: U RS radi oko 5.000 službenika i namještenika

“U ovoj godini smo predvidjeli 20 različitih obuka za državne službenike i namještenike, među kojima su za voditelje upravnih postupaka, te za više nivoe znanja stranih jezika. Neke obuke ćemo provoditi samostalno, a neke sa ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama, kao i drugim agencijama u BiH”, rekao je Radeta Srni.

On je istakao da će u ovoj godini biti raspisani novi konkursi za zapošljavanje u ministarstvima, upravama i uravnim organizacijama.

“To će biti selektivno, jer za raspisivanje konkursa potrebna je saglasnost Vlade Srpske. Određenom broju pomoćnika ministara, direktora i sekretara ističu mandati, neki odlaze u penziju ili mijenjaju radna mjesta i zbog toga je potrebno raspisivanje konkursa”, pojasnio je Radeta.

On je podsjetio da je nadležnost Agencije za državnu upravu Republike Srpske regulisana Zakonom o republičkoj upravi kojim je definisano da je agencija samostalan organ.

“Agencija je samostalna u onom obimu koji je potreban za njen rad. Za svoj rad odgovaramo Vladi Republike Srpske od koje dobijamo određene sugestije i preporuke”, naveo je Radeta.

Prema njegovim riječima, i u ovoj godini će biti ocjenjivan rad državnih službenika i namještenika u organima uprave u Srpskoj.

“Svakih šest mjeseci ocjenjuje se rad državnih službenika i namještenika. Trenutno ocjenjujemo rad za drugu polovinu prošle godine”, rekao je Radeta.

On je dodao da je Agencija nadležna i za polaganje stručnih ispita, uspostavljanje i vođenje centralnog registra kadrova i utvrđivanje i promovisanje najviših standarda, pravila i procedura u rukovođenju organima države uprave.

Govoreći o obrazovnom sistemu u Republici Srpskoj, Radeta je rekao da bi ga trebalo poboljšati, jer se ne školuju dovoljno stručni ljudi za određene poslove.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender