23. 07. 2021.
Govornice pale u zaborav

Govornice pale u zaborav

Govornice pale u zaborav

Portparol kompanije “m:tel” Aida Halilović rekla da su u ovoj firmi procijenili da nema potrebe za uvođenjem novih govornica.

– Još postoje ljudi koji koriste telefonske govornice ali na tržištu nismo primijetili povećanu potrebu za širenjem ove usluge – rekla je Halilovićeva.

Ona je dodala da na području grada ima oko 130 javnih telefonskih govornica.

– Javne govornice postavljene su tamo gdje je i najveća koncentracija stanovništva, u centru grada, ali i u objektima gdje postoji potreba za njihovim korišćenjem kao što su kafići, hoteli, bolnice, kazneno-popravni zavodi i slično – rekla je Halilovićeva.

Ona je navela da je za korišćenje ovih govornica potrebno kupiti karticu u vrijednosti 5 ili 10 KM. Ove kartice se mogu  naći na “m:telovim” prodajnim mjestima ili preko “m:telovih” posrednika kojih ima više od 150.

– Cijene poziva sa javnih govornica su iste kao i u “m:telovoj” fiksnoj mreži, dakle 0,04 KM po minuti za mjesne i međumjesne razgovore, a 0,19 KM po minuti za razgovore prema “m:tel” mobilnim mrežama.

Portparol “Pošta Srpske” Željka Koljančić je rekla da se njihove govornice i dalje često koriste.

– Još uvijek ima dosta građana koji iz pošte obavljaju telefonske pozive, a najviše je onih koji zovu inostranstvo. Logično je da danas ljudi manje koriste telefonske govornice nego ranijih godina zbog lakše dostupnosti fiksne i mobilne telefonije, ali i dalje imamo svoje korisnike – rekla je Koljančićeva i dodala da je nekada broj ovih govornica bio znatno veći.

Prema njenim riječima, nakon podjele PTT sistema na “Pošte” i “Telekom”, samo jedan dio govornica ostao je u vlasništvu “Pošta” i to samo one koje se nalaze unutar njenih objekata, dok su ostale u vlasništvu “m:tela”.

“Pošte”

Portparol “Pošta Srpske” Željka Koljančić kaže da na području grada ovo preduzeće ima 25 javnih govornica, od kojih se 17 nalazi u užem gradskom području te kako su sve instalirane u prostorijama pošta. Na području RS ima oko 212 govornica.

(Glas  Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender