24. 07. 2021.
Sindikat doktora medicine: Kolektivna tužba za zaštitu prava radnika

Sindikat doktora medicine: Kolektivna tužba za zaštitu prava radnika

Sindikat doktora medicine: Kolektivna tužba za zaštitu prava radnika

Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske donio je odluku da se nadležnim sudovima podnesu kolektivne tužbe za zaštitu kolektivnih prava radnika i uplatu doprinosa, kao i da se nadležnim tužilaštvima podnesu “krivične prijave protiv odgovornih za katastrofalno stanje u zdravstvenoj ustanovi Bolnica Istočno Sarajevo”.

U saopštenju Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske postavlja se pitanje ministru zdravlja i socijalne zaštite Srpske “zašto i zbog koga postoji Zakon o radu i kome ili čemu služi Republička uprava za inspekcijske poslove, ako ministar namjerno ili potpuno svjesno odbija da primjenjuje taj zakon ili neće ili ne želi da izvršava konačne i obavezujuće odluke nadležnih inspekcijskih organa?”.

Sindikat, takođe, pita “zbog čega se više mjeseci odugovlači postupak izbora i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora u Bolnici Istočno Sarajevo?”.

U saopštenju se podsjeća da je Republička uprava za inspekcijske poslove više puta naložila da se u navedenoj zdravstvenoj ustanovi izvrši redovna isplata dospjelih plata i naknada radnicima, kao i pripadajućih obaveznih doprinosa i poreza, a naročito da se provedu odredbe Zakona o radu i utvrdi prestanak ugovora o radu za imenovanog vršioca dužnosti direktora Slavka Ždrala i još jednog radnika, pošto su ispunili sve uslove za obavezno penzionisanje.

“Umjesto da bez odlaganja provedu obavezujuća i konačna rješenja inspekcije rada, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i vršilac dužnosti uprave ove javne zdravstvene ustanove svjesno i namjerno narušavaju međuljudske odnose”, navodi se u saopštenju Strukovnog sindikata doktora medicine Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender