25. 07. 2021.

Tomaš: Ne možemo plaćati liječenje osiguranicima, a imati pozitivan izvještaj

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske /FZO/ Darko Tomaš rekao je Srni da rukovodstvo Fonda preuzima odgovornost za negativan revizorski izvještaj i negativno poslovanje u 2012. godini, ali da odgovornost treba tražiti i u svima koji rade, a za koje se ne uplaćuju doprinosi ili uplaćuju na minimalne plate.

On je naglasio da FZO ima dvije opcije – da posluje pozitivno i ima pozitivan revizorski izvještaj, a da uskrati liječenje osiguranicima, ili da ima negativan finansijski rezultat i revizorski izvještaj, a da omogući liječenje osiguranicima.

“Birajući između toga da li da liječi ljude i ima negativan rezultat ili da ne liječi ljude, a ima pozitivan rezultat, uvijek bira liječenje ljudi i tako će biti i ubuduće”, dodao je Tomaš.

Kada je riječ o konsolidaciji finansijske situacije, direktor Fonda FZO kaže da je prvi set mjera usmjeren na pronalaženje dodatnih izvora finansiranja kao što su, između ostalih, dodatne akcize na proizvode štetne po zdravlje i drugačije regulisanje naknade štete od autoodgovornosti.

“Drugi set mjera odnosi se na racionalizaciju pojedinih troškova, posebno troškova u zdravstvenim ustanovama. Tu spadaju mjere koje se odnose na dimenzioniranje zdravstvene mreže, optimizaciju unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova, poboljšanje efikasnosti i efektivnosti rada”, naveo je Tomaš.

Prema njegovim riječima, treći set usmjeren je na alokaciju pojedinih troškova, a u okviru njih su i mjere koje bi trebalo da dovedu do toga da Fond bude rasterećen troškova koji se ni u drugim zemljama ne plaćaju iz prihoda obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“U drugim zemljama fondovi zdravstvenog osiguranja ne finansiraju zdravstvenu zaštitu neosiguranog stanovništva, kao što je slučaj kod nas s neosiguranom djecom, trudnicama, starim licima ili nekim hroničnim bolesnicima. To se finansira iz državnog i budžeta lokalnih zajednica, kao i liječenje neosiguranog stanovništva, koje kod nas najčešće pada na teret zdravstvenih ustanova jer je sudskim putem gotovo nemoguće naplatiti troškove”, istakao je Tomaš.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj finansiranje zdravstvenog sistema znatno je više oslonjeno na Fond, a lokalne zajednice gotovo nemaju nikakve obaveze u pogledu finansiranja, iako su osnivači domova zdravlja.

Kada je riječ o konsolidaciji stanja i finansiranja zdravstvene zaštite, Tomaš je rekao da treba imati u vidu i mjere koje bi trebalo da doprinesu boljoj naplati doprinosa. “Da su svi plaćali doprinos, finansijska situacija u zdravstvenom sistemu bi bila mnogo bolja”, dodao je Tomaš.

“Osim mjera koje će preduzimati Poreska uprava Republike Srpske, u tom smislu moramo više raditi i na promjeni svijesti da je zdravstvena zaštita besplatna, kao i na podizanju odgovornosti svakog građanina prema vlastitom zdravlju”, istakao je Tomaš.

Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja FZO Republike Srpske za period od 1. januara do 31. decembra 2012. godine Narodna skupština Srpske trebalo bi da razmatra na sutrašnjoj sjednici.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender