25. 07. 2021.
Banjaluka nema para za naknade savjetima MZ

Banjaluka nema para za naknade savjetima MZ

Banjaluka: 25,4 miliona KM predviđeno za izgradnju i održavanje infrastrukture

Ovogodišnjim budžetom grada Banjaluka za izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata planirano je 25,4 miliona KM.
Od ovog iznosa za zajedničku komunalnu potrošnju predviđeno je 15.911.000 KM, za investicije 5.335.000 KM i za uređenje građevinskog zemljišta 4.186.000 KM.

Načelnik gradskog Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja Zoran Novaković rekao je Srni da će i ove godine biti ispunjene sve usluge koje Odjeljenje uobičajeno pruža kao servis građana i po kojima je Banjaluka poznata kao čist grad i grad zelenila.

On je dodao da je za održavanje javne higijene, u okviru Programa zajedničke komunalne potrošnje, planirano 3,6 miliona KM, te 1,9 miliona KM za održavanje zelenih površina.

“Sredstva za investiranje u rekonstrukciju saobraćajnica, te održavanje gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva ostala su na približno istom nivou kao i prethodnih godina”, rekao je Novaković.

Prema njegovim riječima, za održavanje i modernizaciju gradskih saobraćajnica planirana su dva miliona maraka, te 1,4 miliona KM za lokalne i nekategorisane puteve i 1,8 miliona maraka za Zimsku službu.

On je naglasio da će u ovoj godini biti nastavljeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za put u Priječanima, za šta je planirano 600.000 KM.

“Jedan od prioriteta u ovoj godini je i nastavak realizacije projekta vodosnabdijevanja iz sredstava KFV-a, čijim će se završetkom povećati kapaciteti rezervoarskog prostora za 10.500 metara kubnih, odnosno dobiti 22.720 metara nove mreže i 14.780 metara rekonstruisane mreže”, rekao je Novaković.

U okviru Programa uređenja građevinskog zemljišta planirano je 700.000 KM za izgradnju vodovodne mreže na gradskom području, 186.000 KM za izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije, te 300.000 KM za sanaciju klizišta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender