03. 08. 2021.

Negativno revizorsko mišljenje Fondu zdravstvenog osiguranja

Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota istakao je da deficit nije uzrok negativnom revizorskom izvještaju.

“Stvaranje obaveza iznad iznosa raspoloživih budžetskih sredstava nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske”, rekao je Šnjegota u parlamentu Srpske, predstavljajući izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Fonda zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu.

Prema njegovim riječima, utvrđeno je da je Upravni odbor Fonda odobravao nabavku opreme i proširenje bolničkih kapaciteta, iako za takve aktivnosti ne postoji uporište u relevantnoj zakonskoj regulativi.

“U poslovnim evidencijama Fonda, u početnom stanju na dan 1. januara 2012. godine, nisu iskazana potraživanja od 20,5 miliona KM koja se odnose na isplaćena sredstva po osnovu ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima, zaključenih sa javnim zdravstvenim ustanovama”, dodao je Šnjegota.

On je naglasio da su dugoročna Finansijska imovina i razgraničene obaveze fonda na dan 31. decembra 2012. godine potcijenjene za iznos od 39,7 miliona KM koji se odnosi na reprogramirana potraživanja po osnovu neizmirenih poreskih obaveza za doprinose za zdravstveno osiguranje.

“Bez saglasnosti Upravnog odbora Fonda, javnim zdravstvenim ustanovama u decembru 2011. godine odobrene su dugoročne beskamatne pozajmice od 3,3 miliona KM”, kaže Šnjegota.

On je naveo da su finansijskom revizijom utvrđene i određene nepravilnosti prilikom zapošljavanja, kao i pogrešna klasifikacija dijela troškova nastalih po osnovu bruto naknada po sklopljenim ugovorima o djelu.

“Utvrđeno je i neadekvatno funkcionisanje kontrolnih mehanizama osmišljenih s ciljem praćenja utroška sredstava i opravdanosti prihvatanja realizacije pojedinih projekata, te neadekvatna ili nepotpuna prezentacija informacija u okviru vanbilansne evidencije i u napomenama uz finansijske izvještaje”, rekao je Šnjegota.

On je napomenuo da je s ciljem otklanjanja uočenih nepravilnosti rukovodstvu fonda dato četrnaest preporuka.

“Fond je prihvatio primjedbe i predvidio sprovođenje preporuka Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske”, zaključio je Šnjegota.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender