30. 07. 2021.
Savjet ministara BiH o preporukama Evropske komisije

Savjet ministara BiH o preporukama Evropske komisije

Preuzimanje 95 miliona KM od MMF-a

“Od ovih sredstava, dvije trećine alocirano je za proračun FBiH i jedna trećina za proračun RS”, saopšteno je nakon sjednice Vijeća ministara.

Nacrt zakona o državnoj imovini, čije je usvajanje jedan od uslova za zatvaranje OHR-a, nije razmatran iako je bio na dnevnom redu sjednice.

Bariša Čolak, ministar pravde, objasnio je da je razmatranje odgođeno jer sjednici nisu prisustvovali on i ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.

“Ovaj nam je zakon neophodan zbog toga što još nije stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, ali i zbog naših građana”, rekao je Čolak. Nakon više odgađanja, ni juče nisu usvojeni pravilnici o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, o korištenju službenih telefona i sredstava za reprezentaciju, kojima su planirane višemilionske uštede. Umjesto toga, Vijeće ministara osnovalo je Interresornu radnu grupu koju čine predstavnici svih ministarstava. Oni bi u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora do iduće sjednice trebalo da usaglase prijedloge pravilnika s ciljem sistemskog uređenja ovih oblasti.

Utvrđen je prijedlog okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH za finansiranje zatvaranja 121 kolektivnog centra i alternativnog smještaja do 2017. godine, od ukupno 160 u BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i prijedlog ugovora o kreditnom finansiranju između BiH, RS, Evropske investicijske banke i “Elektroprivrede RS” vrijednog 25 miliona eura, namijenjenih za održavanje i modernizaciju mreže distribucije električne energije u RS.

Donesena je i odluka kojom su Vjekoslavu Bevandi, predsjedavajućem Vijeća ministara, te njegovim zamjenicima Nikoli Špiriću i Zlatku Lagumdžiji data ovlaštenja za interventno korištenje budžetske rezerve u iznosu od po 50.000 KM, dok su prošle godine na raspolaganju imali po 117.000 KM.

Izvor: Nezavisne novine

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender