26. 07. 2021.
Banjaluka : Srušeno 46 objekata u 2013.

Banjaluka : Srušeno 46 objekata u 2013.

Banjaluka : Srušeno 46 objekata u 2013.

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove u Gradskoj upravi Slaviša Sandić je naglasio da od maja prošle godine nije bilo nelegalne gradnje većih objekata.

– Prinudno je uklonjena, uglavnom, dogradnja uz poslovne objekte, zatim pomoćni objekti, montažno-demontažni objekti, ograde, nadstrešnice i slično. Nije bilo pojave nelegalne izgradnje većih objekata, a razlog tome je vjerovatno manjak novca – dodao je Sandić.

Prema njegovim riječima, urbanističko-građevinska inspekcija u ovoj godini više pažnje će posvetiti kvalitetu gradnje, jer novi propisi omogućuju da se veći broj postupaka koje je vodila inspekcija obustavi, i da se ti predmeti upute na legalizaciju.

– Riječ je o objektima čija je gradnja započela do 24. maja 2013. godine. Oni koji su započeli gradnju do ovog datuma, bez obzira na to da li posjeduju dozvole, imaju pravo na naknadnu legalizaciju. Izdali smo nekoliko stotina rješenja kojima smo investitore uputili na legalizaciju i čekamo ishode tih postupaka, kako bismo mogli da nastavimo sa aktivnostima iz nadležnosti inspekcije – objasnio je Sandić.

Naglasio je da u svim drugim slučajevima, građevinski inspektori donose rješenja o rušenju.

– Prije početka gradnje moraju imati svu potrebnu dokumentaciju, jer nakon stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i građenju naknadna legalizacija nije moguća – naveo je Sandić.

Dodaje da su inspektori Odjeljenja za inspekcijske poslove tokom 2013. godine obavili 18.132 kontrole i zbog utvrđenih nepravilnosti podnijeli 29 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima.

– Izdato je 658 prekršajnih naloga na osnovu kojih su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 510.070 KM – naveo je Sandić.

Dodao je da je stanje mnogo bolje u svim oblastima nadzora u odnosu na prethodne godine.

– U protekle četiri godine kontrolisali smo sanitarno-higijenske uslove u školama i uslovi za odvijanje nastave su mnogo bolji nego ranije – pojasnio je Sandić.

Tržišna inspekcija

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove je rekao da su tržišni inspektori izdali 172 prekršajna naloga kojima su izdate novčane kazne u iznosu od 122.050 KM.

– Riješen je veći broj predstavki kupaca, koje su se odnosile na zahtjeve za zamjenu kupljenog proizvoda ili da kupcima bude vraćen novac – rekao je Sandić.

(Glas Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender