23. 07. 2021.
Poslanici o radu MUP-a

NSRS: Unaprijeđen položaj boračkih kategorija

Đokić je podsjetio da je planirani budžet za boračko-invalidsku zaštitu u 2013. godini iznosio 224.659.600 KM.

On je naveo da je vidljivo da je budžet za boračko-invalidsku zaštitu u 2013. godini, povećan za 40.480.600.00 KM u odnosu na budžet za 2011. godinu.

“Povećanje budžeta za boračko-invalidsku zaštitu u 2012. i 2013. godini u odnosu na budžet iz 2011. godine najbolje pokazuje koliko je unaprijeđen ukupan položaj ovih kategorija, odnosno najbolje odražava finansijske efekte primjene važećeg zakona”, rekao je Đokić, predstavljajući Informaciju o efektima primjene Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Naglasio je da je poseban kvalitet u novom zakonskom rješenju što se prvi put planski pristupilo zapošljavanju boračkih kategorija. “Ostvareni efekti primjene ovog zakona ogledaju se u unapređenju položaja boraca uvođenjem mjesečnih primanja, koja trenutno ostvaruje 52.291 korisnik”, dodao je Đokić.

Prema njegovim riječima, efekti se ogledaju i u poboljšanju materijalnog položaja najtežih vojnih invalida, odnosno povećanjem iznosa mjesečnih novčanih primanja, kojim je obuhvaćeno 4.705 korisnika.

“Povećanjem iznosa mjesečnih primanja poboljšan je materijalni položaj za 798 porodica poginulih boraca. Efekti se ogledaju i u ostvarivanju prava vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca pod povoljnijim uslovima i korištenje prednosti utvrđenih Zakonom”, istakao je Đokić.

On je rekao da se efekti zapošljavanje boraca i djece poginulih boraca viljivi i u realizaciji projekat zapošljavanja i samozapošljavanja.

“Prema projektu započetom u 2012. godine, čija je ukupna vrijednost pet miliona KM, planirano je zapošljavanje i samozapošljavanje 1.333 lica iz ovih kategorije, od kojih je realizovano za 778 lica, za šta je utrošeno 2.866.518,40 KM”, pojasnio je Đokić.

Poslanik SNSD Dušica Savić ocijenila je da su efekti primjene navedenog zakona vidljivi i da je poboljšan položaj boračkih kategorija. Ona je navela da resorno ministarstvo ulaže napore da se riješi problem stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija.

Poslanik SDS Miroslav Kojić tvrdi da efekti navedenog zakona nisu vidljivi i da su boračke kategorije, kako kaže, u lošem položaju.

“Katastrofalno je što je zakonskim rješenjima predviđeno oduzimanje prava dijelu boračkih kategorija. Nedopustivo je što raspravi o ovoj tački ne prisustvuju predstavnici BORS”, kaže Kojić.

RAZMOTREN REVIZORSKI IZVЈEŠTAЈ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Narodna skupština razmotrila je revizorski izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2012. godinu. Glavni revizor Duško Šnjegota istakao je u završnoj riječi da, ukoliko resorno ministarstvo provede ključne preporuke iz revizorskog izvještaja, to će biti dokaz ključne uloge službe za reviziju.

On je pojasnio da ta služba ne revidira poslovanje Vlade u smislu njenog operativnog poslovanja, već revidira finansijski izvještaj ministarstava koja čine Vladu.

On je naveo da se jedan od osnovnih razloga koji je uticao na izražavanje negativnog revizorskog mišljenja odnosi na prekoračenje odobrenog budžeta za 2012. i stvaranje obaveza suprotno odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

Predlagač je povukao sa dnevnog reda revizorske izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja Doma zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Laktaši za 2010. i 2011. godinu i o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za korisnike budžeta opštine Ugljevik za 2011. godinu.

USVOЈEN IZVЈEŠTAЈ O ADMINISTRATIVNOM NADZORU

Narodna skupština usvojila je izvještaj o izvršenom administrativnom nadzoru nad radom jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu. U njemu se navodi da je resorno ministarstvo izvršilo nadzor nad 52 akta u 23 opštine po raznim osnovama, nalažući tamo gdje su utvrđene nezakonitosti da budu otklonjene u zakonom predviđenom roku.

Parlament Srpske nije se izjašnjavao o revizorskim izvještaima o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2012. godinu. On je naveo da se jedan od osnovnih razloga koji je uticao na izražavanje negativnog revizorskog mišljenja odnosi na prekoračenje odobrenog budžeta za 2012. godinu i stvaranje obaveza suprotno odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

Narodna skupština se po Poslovniku ne izjašnjava o revizorskim izvještajima.

(agencije)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender