30. 07. 2021.
Pljušte tužbe protiv banaka

Pljušte tužbe protiv banaka

Pljušte tužbe protiv banaka

U Agenciji za bankarstvo RS ističu da je određen broj klijenata pokrenuo sudske postupke, ali da nemaju precizne podatke o broju tužbi pokrenutih protiv banaka. Ombudsmanu za bankarski sistem RS lani su podnesena 164 prigovora korisnika zbog spornih odnosa u vezi sa radom finansijskih organizacija.

– Najveći broj prigovora odnosi se na kreditne poslove, a najčešći su u vezi sa pravilnostima ugovaranja i izvršenim promjenama ugovorenih promjenljivih kamatnih stopa – kazali su u Agenciji.

Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata BiH Joco Cvjetković kaže da se posljednjih godina povećava i broj klijenata, ali i broj žiranata koji su tužili banke zbog nepravilnosti teksta u ugovoru.

– Iako nema zvaničnih podataka, informacije sa terena pokazuju da broj tužbi raste. Mnogi, kako žiranti, tako i nosioci kredita, me zovu i traže informacije, odnosno koje su procedure za podizanje tužbi. Prethodne godine se taj broj značajno povećao – kazao je Cvjetković.

On je istakao da je poznato da su banke odobravale kredite kreditno nesposobnim klijentima uključujući i pravna lica.

– Mnoge banke za žiranta su uzimale “zdravu” firmu, a kredit davale “bolesnoj”, odnosno prezaduženom preduzeću, a u predugovornoj fazi nisu rekle kakva je kreditna istorija tog tražioca kredita – naglasio je Cvjetković i dodao da ima i mnogo slučajeva gdje su banke tužile žirante, iako oni i ne znaju nosioce kredita.

Banjalučki advokat Bogdan Golubović kaže da je očigledno da banke krše ugovorne obaveze i da se broj tužbi povećava.

– Međutim, ljudi se ne upuštaju u sudske postupke dok mogu da trpe sitna kršenja. Kada dođu kod nas, uglavnom se raspituju koliki su sudski troškovi. To je glavni problem i upravo zbog toga veliki broj njih i odustaje od tužbe – rekao je Golubović i dodao da se klijenti najčešće žale zbog povećanja promjenljivih kamatnih stopa.

Član Upravnog odbora Udruženja banaka BiH Ivan Vlaho kaže da je najviše tužbi bilo 2008. i 2009. godine kada su banke mijenjale kamatne stope.

– Tad je bio pojačan intenzitet tužbi protiv banaka. Mnogo sudskih postupaka bilo je i 2009. i 2010. godine, ali od tada imamo trend smanjenja – rekao je Vlaho.

Prigovori

Prigovori ombudsmanu podneseni su i zbog potraživanja finansijskih organizacija nakon otplate glavnog duga, korišćenja saglasnosti za zapljenu dijela plate, ali i u vezi sa molbama i zahtjevima za restrukturisanje postojećih obaveza. Prigovori su se odnosili i na obračun i naplatu zateznih kamata, te visinu raznih naknada kao što su naknade za opomene, potvrde i drugo.

(Glas Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender