30. 07. 2021.

Fond PIO: Zbog federalnog fonda šteta od 824 miliona KM

On podsjeća da se, prema univerzalnom principu, penzije isplaćuju tamo gdje su i zarađene, pa korisnike, kojih je 2005. godine bilo 38.000, a danas tek 21.085, jer su u međuvremenu umrli, treba da isplaćuje Zavod PIO/MIO FBiH.

Prema podacima Fonda PIO Srpske, mjesečno umre od 110 do 120 korisnika. “Fond PIO Srpske je iscrpio sve domaće sudske instance koje ne nalaze lijek za prava ovih ljudi i za prava Fonda, a kojih je sve manje, jer se uporno radi na kupovini vremena kada je riječ o odnosu pravosuđa FBiH i BiH u ovom slučaju”, naglasio je Joksimović.

On dodaje da je riječ o borbi za pravne principe. “Nikada nećemo odustati od svih vidova pravne borbe za ovo jer je riječ o borbi za primjenu univerzalnog penzijskog principa da se penzije isplaćuju tamo gdje su i ostvarene ili prema principu posljednje zarade. Svi ovi ljudi su imali zaradu u Mostaru, Livnu, Zenici, Tuzli… dakle, negdje u FBiH”, rekao je Joksimović i dodao da je sramno da se njihov problem već godinama “izvrgava ruglu”.

On dodaje da Fond PIO Srpske ne može prihvatiti da se niži pravni akti od univerzalnog principa prihvaćenog svugdje u svijetu, pa makar to bili i zakoni FBiH, stavljaju u primat nad mnogo važnijim dokumentima poput Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Joksimović podsjeća da je posljednja decembarska isplata ovih korisnika Fond PIO Srpske koštala 7.045.000 KM, za 21.085 korisnika.

“Riječ je o potpuno staroj generaciji ljudi i veliki broj njih mjesečno umire, a u što mi imamo uvid. Ova generacija će nestati vrlo brzo jer godinama već imamo jednu vrstu igrarije u pravosuđu BiH. Ovi ljudi će u biološkom smislu nestati, umrijeti i onda je besmislena svaka tužba”, ponovio je Joksimović.

On je naveo da je FBiH od 8. februara 2013. godine, kada je počelo preuzimanje prijeratnih korisnika, ali samo povratnika, do kraja te godine pruzela svega 161 penzionera.

“Ništa više od toga. Riječ je o tome da se i onima koji bi se i vratili komplikuje sama procedura, traži se nekih 90 dokumenata za koje je potrebno i mnogo vremena i novca”, rekao je Joksimović.

On je naglasio da je sam zakon u FBiH diskriminišući, jer je pravo na penziju omogućeno samo povratnicima. “Fond PIO Srpske ima 11.500 svojih korisnika u FBiH, od kojih je, prema nekim podacima, 3.400 povratnika, dok je u federalni sistem PIO/MIO za godinu dana vraćen samo 161 povratnik, što je nedopustivo i diskriminišuće”, ocjenjuje Joksimović.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender