04. 08. 2021.

Povećana naknada za rođenje četvrtog djeteta

Budžetom Ministarstva porodice, omladine i sporta za 2014. godinu na poziciji “Fond treće i četvrto dijete” predviđena su sredstva u iznosu od 900.000,00 KM namijenjena majkama, kao jednokratna novčana naknada prilikom rođenja trećeg odnosno četvrtog djeteta u tekućoj godini.

Novčana pomoć se isplaćuje majkama sa prebivalištem u Republici Srpskoj bez obzira na mjesto porođaja kao mjera pronatalitetne politike Vlade Republike Srpske, a koja je predviđena Strategijom za razvoj porodice u Republici Srpskoj. Na ostvarivanje ove naknade nema uticaja materijalni status porodice, tako da je riječ o klasičnoj pronatalitenoj materijalnoj mjeri.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta majkama koje u tekućoj godini rode treće odnosno četvrto dijete isplaćuje jednokratnu novčanu naknadu putem Javnog fonda za dječiju zaštitu svim. U pomenutu nakandu nije uračunat iznos koji isplaćuje Javni fond za dječiju zaštitu na ime naknade za opremu novorođenčeta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender