25. 07. 2021.

Dragan Jović traži javnu raspravu o sukobu interesa predsjednika Srpske

Jović se u Dopuni inicijative koja je u posjedu portala CAPITAL, a koju će Ustavni sud prema riječima predsjednika suda Džerarda Selmana  razmatrati sutra, poziva na član 21., 48. i 49 Zakona o Ustavnom sudu RS.

Jović traži fer i pravično suđenje, a ono će smatra „biti moguće samo ako Sud sutra prvo pribavi stav/mišljenje Venecijanske komisije, potom organizuje javnu raspravu i na kraju donose pravnu, a ne političku odluku“.

Jović se u dopuni poziva na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, jer smatra da su „članovi SNSD privilegovani u odnosu na ostale građane RS, jer Statut SNSD dopušta da njihov predsjednik bude istovremeno i predsjednik RS, te time štiti interese SNSD kao pravno lice i političku organizaciju“.

„Kakva god bila odluka Ustavnog suda, očekujem da mi se u skladu sa članom 13. Evropske konvencije da pouka o djelotvornom pravnom lijeku“, navodi Jović.

Pozivajući se na Evropsku konvenciju  i tražeći mišljenje Venecijanske komisije, Jović zapravo stvara pravni osnov da može podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH, ukoliko Ustavni sud RS sutra ocijeni da je Statut SNSD u skladu sa Ustavom RS.

(Capital.ba)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender