23. 07. 2021.
Rafinerija u Brodu najavila remont

Rafinerija u Brodu najavila remont

Rafinerija u Brodu najavila remont

Investicija, vrijednosti milion maraka, rezultovaće postizanjem većeg kvaliteta proizvoda ali i umanjenju troškova u procesu proizvodnje. Generalni direktor Rafinerije nafte u Brodu, Andrej Getinger, potvrdio je da „su obezbjeđene zalihe proizvedenih naftnih derivata koje će snabdijevati tržišta u vrijeme realizacije rekonstrukcije postrojenja i remonta, od sredine februara do kraja marta ove godine, i da neće biti prekida u isporuci naftnih derivata“.

Remont postrojenja je zakonska obaveza Rafinerije nafte u Brodu čije ispunjenje kontroliše Inspektorat Republike Srpske. Izvještaji iz prethodnih godina pokazali su da je remont izvršen u skladu sa zakonskim standardima i procedurama.

„Remontom je predviđeno čišćenje postrojenja i opreme od nečistoća nastalih tokom prerade sirove nafte, kontrola sigurnosnih ventila, zamjena dotrajalih dijelova opreme i regeneracija različitih vrsta katalizatora potrebnih za proces proizvodnje“, pojasnio je Miro Ćerić, savjetnik generalnog direktora Rafinerije nafte u Brodu.

Godišnji remonti Rafinerije nafte u Brodu su važni i sa aspekta obezbjeđenja i ispunjavanja obaveza i uslova Ekološke dozvole koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Resorni ministar, Srebrenka Golić, potvrdila je da „Rafinerija nafte u Brodu izvršava mjere propisane ekološkom dozvolom, a prema utvrđenoj dinamici plana aktivnosti koje Rafinerija mora da ispuni do 2016. godine“.

Sa ekološkog aspekta, remontom opreme i postrojenja, kao i osvježenjem katalizatora reakcija, umanjiće se propuštanje štetnih emisija u vazduh.

U Rafineriji nafte u Brodu najavili su realizaciju još dva investiciona projekta koji se odnose na rekonstruisanje energane za snabdijevanje električnom energijom i usavršavanje toplotnog balansa, a sve u cilju ostvarivanja efikasnosti u preradi nafte.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender