03. 08. 2021.
Besplatno testiranje građana na HIV i hepatitis

Besplatno testiranje građana na HIV i hepatitis

Akcija besplatnog i anonimnog testiranja na HIV povodom Dana zaljubljenih

Savjetovalište za hepatitise i HIV infekciju Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Banjaluka organizuje povodom 14. februara, Dana zaljubljenih, besplatno, anonimno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitise. Testiranje se organizuje u cilju povećanja svijesti o važnosti prevencije HIV infekcije i drugih polno prenosivih bolesti.

Svi zainteresovani građani mogu u petak, 14. februara 2014. godine u periodu od 10:00 do 22:00 časa da obave besplatno, anonimno i povjerljivo testiranje na HIV infekciju i hepatitise u Savjetovalištu Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Banjaluka i prostorijama Doma omladine u Banjaluci.

Dosadašnja iskustva osoblja Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Banjaluka pokazuju da edukacija građana, pacijenata i članova njihovih porodica o polno prenosivim bolestima i prevenciji ima izuzetno pozitivan efekat. Ipak, poslednjih godina registrovano je znatno povećanje broja ljudi koji žive sa HIV-infekcijom, a nivo znanja o načinu prenošenja i prevenciji ove bolesti je veoma nizak, čak i kod medicinara, što je dijelom posljedica činjenice da se o ovoj temi i dalje nedovoljno govori i piše.

Akciju besplatnog i anonimnog testiranja na HIV i hepatitise u kojoj su angažovani edukovani savjetnici i volonteri omogućio je Klinički centar Banjaluka, Grad Banjaluka i Global fond BiH.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender