03. 08. 2021.
Inicijativa ombudsmana: Da li je opravdano postojanje upravnih i nadzornih odbora?

Inicijativa ombudsmana: Da li je opravdano postojanje upravnih i nadzornih odbora?

Inicijativa ombudsmana: Da li je opravdano postojanje upravnih i nadzornih odbora?

U javnim preduzećima i ustanovama u nadzorne i upravne odbore imenuju se lica bez odgovarajućih kvalifikacija, kao i lica u sukobu interesa, navode iz institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

U ovoj oblasti, kako navode ombudsmani za ljudska prava, i dalje je prisutna korupcija, kao i brojne afere postavljanja nekompetentnih ljudi “po stranačkoj liniji”.

Ombudsmani navode da je sve izraženija praksa da se prilikom imenovanja upravljačkih tijela javnih ustanova ne poštuje načelo zakonitosti i da se za njihovo finansiranje izdvajaju značajna finansijska sredstva.

Postupajući u predmetima koji se odnose na vladina i ministarska imenovanja, ombudsmani navode da su uočili da se promjene u strukturama vlasti automatski reflektuju i na promjenu upravljačke strukture u regulisanim organima.

“U ovakvoj atmosferi uloga upravnih ili nadzornih odbora je izgubila smisao”, navodi se u saopštenju institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Iz ove institucije podsjećaju da su u 2013. godini zaprimili 100 prigovora na proceduru imenovanja na pozicije u regulisanim organima i 13 na postupak razrješenja. Od toga se 58 prigovora odnosilo na organe upravljanja i rukovođenja javnih ustanova.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender