24. 07. 2021.
Prva godina Plavog telefona: Usijao se od poziva

Prva godina Plavog telefona: Usijao se od poziva

Prva godina Plavog telefona: Usijao se od poziva

Tokom protekle godine, Plavi telefon Banjaluka (080 05 03 05) je primio ukupno 600 poziva, a od tog broja, ukupno 355 je servisirano, dok je broj propuštenih poziva, odnosno poziva van radnog vremena iznosio 265.

“Iako smo ponosni da smo jedina organizacija u zemlji koja pruža ovakvu vrstu servisa za djecu, u isto vrijeme moramo istaći da ovo predstavlja zabrinjavajući broj, što ukazuje na važnost postojanja ovakve vrste usluge namijenjene djeci”, kaže Maša Mirković, direktorica organizacije Nova generacija koja je pokrenulo ovaj projekat.

Plavi telefoon u podjednakoj mjeri zvali su i djeca i odrasli. Trećina poziva se odnosila na konkretan problem koji su pozivaoci imali i na zajedničko usmjerenje kako bi se došlo do potencijalnog rješenja problema, u ove pozive ubrajaju se i pozivi prijave nasilja, kojih je bilo kako od strane odraslih, tako i od strane djece.

Zabilježen je i određeni broj slučajeva seksualne eksploatacije, fizičkog i psihičkog, te vršnjačkog nasilja. U proteklih godinu dana, zabilježen je i određeni broj poziva od strane djece koja su testirala i provjeravala ko je na liniji. I ovakva vrsta poziva ima svoju važnost, jer pokazuje da sve veći broj djece prepoznaje liniju i da će, kao što se više puta dogodilo, ponovo nazvati ako i kada budu imali problem, napominju iz Nove generacije.

“Svi ovi pozivi nam ponovo potvrđuju da je nasilje nad djecom prisutno oko nas u velikoj mjeri i da je neophodno da se o tome priča i da se paralelno radi na suzbijanju nasilja i podršci djeci u tim situacijama”, ističe Maša Mirković.

“Mi smo veoma zadovoljni dosadašnjim rezultatima budući da smo imali jako malu ili skoro nikakvu podršku donatora u ovom procesu te većinu aktivnosti finansiramo iz vlastitog budžeta”, dodaje Mirković.

Trenutno na telefonu dežura 8 volontera, dok njih 18 prolazi obuku. Svi volonteri koji rade na Plavom telefonu su studenti psihologije, pedagogije ili socijalnog rada. Volonteri prolaze detaljnu obuku koja se sastoji od 12 sati edukacije o osnovama savjetodavnog rada na telefonu i 18 sati treninga asertivne komunikacije.

Od marta mjeseca Plavi telefon će produžiti radno vrijeme za dva sata, te će raditi od 10 do 16 sati svakim radnim danom, a planira se i uvođenje savjetovanja putem imejla.

Udruženje Nova generacija se u svom radu usmjerila na zaštitu i podršku najranjivije kategorije stanovništa, sa fokusom na djecu žrtve nasilja i eksploatacije, a kroz rad Prihvatne stanice za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, Dnevnog centar za djecu, te Plavog telefona – savjetodavne linije za djecu i Sigurne dječije kuće.

(MONDO)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender