30. 07. 2021.
Gavranović prihvatio prijedlog za grb grada, slijedi skupštinska provjera

Gavranović prihvatio prijedlog za grb grada, slijedi skupštinska provjera

Gavranović prihvatio prijedlog za grb grada, slijedi skupštinska provjera

Ovaj prijedlog biće razmatran u okviru Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Banjaluka, koji će se naći na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine grada, a datum održavanja biće poznat poslije sutrašnje sjednice skupštinskog Kolegijuma.

Grb grada koristi se u dvije varijante – kao osnovni takozvani mali grb i srednji grb.

Prema ovom idejnom rješenju, osnovni grb grada je u obliku štita na kojem dominira plava boja, oivičen je zlatnom trakom sa vizurom Banskog dvora, u samom vrhu štita tankom linijom označena je vizura zgrade Gradske uprave.

Predsjednik Komisije Marica Slavnić podsjeća da se na javni konkurs prijavilo 47 kandidata, te da je Komisija nakon analize, izdvojila 17 radova koji nisu ispunjavali formalne uslove iz konkursa.

Slavnićeva je rekla da je Komisija izvršla analizu i ocjenu radova na osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma prema kojima grb mora odražavati istorijsko, kulturno i prirodno nasljeđe grada Banjaluke.

“Grb mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike. Oblik i forma grba mora da omogućava tehniku štampanja u više boja i da se grb, kao simbol može koristiti za izradu plaketa, znački, javnih priznanja, suvenira, te da se mora raditi u dvije varijante – osnovnoj varijanti takozvani mali grb i proširenoj varijanti ili službenoj srednji grb”, pojasnila je ona.

Nakon analize i ocjene prispjelih radova Komisija je kao najbolji ocijenila rad autora Draška Bošnjaka.

Ukoliko Skupština grada usvoji Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Banjaluka, on će biti upućen u javnu raspravu koja će trajati mjesec dana.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender