03. 08. 2021.
Fondu PIO RS revizorsko mišljenje s rezervom

Fondu PIO RS revizorsko mišljenje s rezervom

MMF zadovoljan kako naš Fond PIO štedi

Direktor Fonda Mladen Milić razgovarao je sa predstavnicima MMF-a juče u Banjaluci, u okviru šestog pregleda po aranžmanu Misije MMF-a koju je predvodio Zaijin Zhan.

Kako se navodi u saopštenju, uštede su ostvarene uz veliku kontrolu isplate penzija, te smanjenjem plata i materijalnih troškova u Fondu.

Ušteda na troškovima rada administrativne službe u prošloj godini je tri miliona KM.

Fond je, zbog nedostavljanja potrebnih potvrda, obustavio isplatu 23.784 penzije i po tom osnovu ušteđeno je više od sedam miliona KM.

Nakon dostavljanja traženih dokumenata u isplatu je ponovo uključeno 4.047 penzionera.

Iz Fonda navode da je Milić sa predstavnicima MMF-a razgovarao o finansijskoj situaciji u Fondu PIO Republike Srpske, o realizaciji prihoda u posljednjem kvartalu 2013. godine i najnovijim trendovima uplate doprinosa.

Naročita pažnja posvećena je uplati doprinosa za poljoprivrednike, zaposlene u zdravstvenom sektoru i zaposlenima u opštinama, gradovima i preduzećima čiji su vlasnici i osnovači opštine i gradovi, kao i rashodima i planiranim i ostvarenim uštedama.

Osim Zhana, u delegaciji MMF-a bile su Irena Jankulov i Dora Benedek.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender