05. 08. 2021.
Pismo/razglednica čitaoca: Na šta me podsjeća prijedlog za grb Banjaluke

Pismo/razglednica čitaoca: Na šta me podsjeća prijedlog za grb Banjaluke

Pismo/razglednica čitaoca: Na šta me podsjeća prijedlog za grb Banjaluke

Prema ovom idejnom rješenju, osnovni grb grada je u obliku štita na kojem dominira plava boja, oivičen je zlatnom trakom sa vizurom Banskog dvora, u samom vrhu štita tankom linijom označena je vizura zgrade Gradske uprave.

Nekon što je vidio kako grb izgleda, jedan od čitalaca našeg portala poslao nam je sliku koja ilustruje na šta ga asocira novi prijedlog grba Banjaluke.

grb bl_sličnosti

Prijedlog grba će biti razmatran u okviru Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Banjaluka, koji će se naći na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine grada, a datum održavanja biće poznat poslije sutrašnje sjednice skupštinskog Kolegijuma.

Na javni konkurs se prijavilo 47 kandidata, a Komisija je nakon analize, izdvojila 17 radova koji nisu ispunjavali formalne uslove iz konkursa.

Analiza i ocjena radova izvršena je na osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma prema kojima grb mora odražavati istorijsko, kulturno i prirodno nasljeđe grada Banjaluke.

“Grb mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike. Oblik i forma grba mora da omogućava tehniku štampanja u više boja i da se grb, kao simbol može koristiti za izradu plaketa, znački, javnih priznanja, suvenira, te da se mora raditi u dvije varijante – osnovnoj varijanti takozvani mali grb i proširenoj varijanti ili službenoj srednji grb”, rekli su u Gradskoj upravi.

Ukoliko Skupština grada usvoji Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Banjaluka, on će biti upućen u javnu raspravu koja će trajati mjesec dana.

(Kontakt radio)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender