24. 07. 2021.
Zapaljene zgrade Predsjedništva, Arhiva BiH i sjedišta pet kantonalnih vlada (VIDEO)

Zapaljene zgrade Predsjedništva, Arhiva BiH i sjedišta pet kantonalnih vlada (VIDEO)

Posljedice paljevine: Nenadoknadiva šteta u Arhivu BiH

“Na osnovu uvida u zvanično saopštenje i spisak uništene građe, koji je objavila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 13. februara, može se zaključiti da je u rušilačkom pohodu demonstranata 7. februara stradala značajna i brojna arhivska građa, posebno iz perioda austrougarske okupacije, Kraljevine Jugoslavije i djelimično iz Drugog svjetskog rata /NDH/”, navodi Mastilović za Srnu.

Ako strada samo jedan vrijedan dokument – to predstavlja veliki gubitak za nauku, precizira Mastilović, a tokom demonstracija stradali su čitavi fondovi i stotine kutija arhivske građe, možda i najvrijednije što je taj arhiv imao, a što je sa pozicija istorijske nauke ravno katastrofi.

“Ne ulazeći u motive demonstranata da se obračunaju sa arhivskom građom, niti u spekulacije da li je to urađeno namjerno ili ne, što bi istražni organi neizostavno morali da utvrde, ovo je prilika da se zamislimo nad sudbinom tog arhiva koji već godinama radi u neuslovnim prostorijama, u skučenom i neadekvatnom prostoru, a građa je čak pohranjena na nekoliko lokacija”, naglašava Mastilović.

On je ukazao da već desetak godina istražuje u tom arhivu, najvećim dijelom upravo građu koja je ovom prilikom stradala.

Mastilović smatara da je sada vrijeme da se pokrene inicijativa za izgradnju namjenske zgrade Arhiva BiH, gdje bi se preostala građa čuvala u uslovnim i za to namijenjenim prostorijama, jer se varaju oni koji misle da se taj arhiv ne tiče Republike Srpske niti srpskog naroda u BiH.

U Arhivu BiH Srni su rekli da u ovom trenutku imaju samo preliminarne podatke o tome šta je uništeno tokom demonstracija, te da još iznose i otvaraju kutije da bi pregledali stanje arhivske građe.

Prema ranije saopštenim podacima Arhiva BiH, ukazuje se da je prava tragedija što je zapaljen “Depo jedan” – prostorija u kojoj se čuva najstarija i najvažnija arhivska građa, od otomanskog perioda do kraja Drugog svjetskog rata.

U prostorijama Arhiva BiH koje su zapaljene čuvana je Zbirka poklona i otkupa, Zbirka personalnih dosijea, građa iz perioda Kraljevske banske uprave Drinske Banovine i Nezavisne Države Hrvatske, dokumentacija Komisije za utvrđivanje ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata, arhiv koji se odnosi na Višu sudačko-šerijatsku školu u BiH, te novopreuzeti fond Doma za ljudska prava BiH.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je, na osnovu izvršenog uvida u razmjere štete pričinjene devastacijom zgrade Predsjedništva BiH i paljenja prostorija Arhiva BiH, odlučila da zgradu Predsjedništva BiH, koja je nacionalni spomenik, uvrsti na Listu ugroženih nacionalnih spomenika BiH.

Kada je riječ o arhivskoj građi koja je uništena, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika ističe da je u požaru, između ostalog, uništeno 230 kutija dokumenata Zemaljske vlade od 1878. do 1902. godine.

U “Depou jedan” – prostoriji Arhiva BiH smještenoj u prizemlju zgrade Predsjedništva BiH, prema podacima Komisije za nacionalne spomenike, uništeno je osam arhivskih polica sa građom iz austrijskih arhiva.

Takođe, u “Depou jedan” uništeno je 30 kutija Zbrike otkupa i poklona, djelimično je oštećena Zbirka fotografija zločina okupatora i saradnika, uništeno je 300 kutija Dosijea službenika 1878. – 1945.godine, 280 kutija dokumenata Okružne oblasti Sarajevo 1878. – 1918. godina, 50 kutija dokumenata Zemaljske vlade 1917. godina i 10 kutija Zemaljske vlade 1918. godina.

Prema podacima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, između ostalog, oštećeno je 47 komada zbirki karata, knjige Protokola opšte i povjerljive građe, imenski i predmetni registri, knjige šifara, brojčanici – ali zbog nemogućnosti pristupa stepen oštećenja nije utvrđena.

Djelimična oštećenja pri gašenju požara pretrpjela je i dokumentacija Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača -Sarajevo /1944-1947/ 27 knjiga, 27 kutija sa dokumentacijom Zemaljske komisije za ratnu štetu Narodne Republike BiH – Sarajevo u periodu 1945. do 1950. godine.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender