28. 07. 2021.

Bolnice u Republici Srpskoj režu plate i troškove

Vlada RS je obavezala sve javne zdravstvene ustanove da od 1. januara 2014. godine izmijene Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i preispitaju organizaciju posla i rada radnika u cilju racionalizacije, broja dežurstava, pripravnosti, noćnog rada i rada na dan državnih praznika. Naložila je i da se primjenjuje softver za obračun plata prema tabelama i preporukama koji će im biti dostavljen.

Zdravstvene ustanove zadužene su i da dostave akcione planove o mjerama racionalizacije i štednje na svim nivoima uz kvartalno izvještavanje o njihovoj realizaciji.

Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, potvrdio je “Nezavisnim” da su planovi ušteda dostavljeni Vladi te da je njihova primjena počela 1. januara ove godine.

“Razlike između direktora bolnica u mjesečnim platama bile su i preko hiljadu maraka, a sada će to biti u nekoliko stotina KM. Lijekovi će biti racionalnije korišteni i doći će do njihovog pojeftinjenja”, rekao je Bogdanić, dodavši da najznačajniju uštedu očekuje na sistematizaciji radnih mjesta kojim treba da bude smanjen broj vozača, sekretarica, zamjenika direktora i nemedicinskog osoblja.

“Najveće uštede očekujemo u Kliničkom centru Banjaluka i bolnici Kasindo”, rekao je Bogdanić.
Istakao je da u bolnicima u RS ima prostora za uštede, ali da one ni u kojem slučaju neće biti na štetu pacijenata.
Neke zdravstvene ustanove već su uradile sistematizaciju radnih mjesta i uveliko sprovode mjere štednje. Primjer je bolnica u Gradišci koja planira da ove godine smanji broj radnika, ali i da napravi uštede na računima za telefon, gorivo, potrošnji struje, nabavci tufera, vate, gaza i ostalog potrošnog materijala.

Slavko Ždrale, vršilac dužnosti direktora bolnice u Istočnom Sarajevu, kaže da je ova ustanova odavno počela sa štednjom koja je rezultirala time da je u 2013. godinu u odnosu na 2012. godinu potrošnja plina smanjena za oko 30 odsto.
“Plan ušteda, koji smo dostavili Vladi RS, predviđa preraspodjelu poslova, smanjenje potrošnje energenata i povećanje broja usluga kako nam pacijenti ne bi odlazili na liječenje u neke druge ustanove”, rekao je Ždrale.

U bolnici “Sveti vračevi” u Bijeljini nedavno su rekli da je ova ustanova lani samo na platama uštedjela oko 270.000 KM, te da će tempo štednje  nastaviti i ove godine.

Siniša Maksimović, direktor ove bolnice, kaže da je planom ušteda predviđeno funkcionalnije korištenje bolničkih kapaciteta skraćenjem trajanja liječenja ležećih bolesnika.

“Eliminisaćemo nepotrebne dijagnostičke usluge za ležeće bolesnike i usmjeriti se na ciljanu dijagnostiku”, rekao je Maksimović, dodajući da će redovno biti praćeno prikupljanje prihoda po osnovu participacije.

Planirano je da bude preispitan broj zaposlenih, ali i da bude ograničen prijem novih radnika.
Maksimović kaže da će zalihe lijekova i sanitetskog materijala biti praćene na nivou komisija.

“Smanjićemo troškove po osnovu službenih putovanja, troškove energenata, kancelarijskog i potrošnog materijala itd. Svima nam je u cilju da sistem funkcioniše i ono što smo napisali u planu ušteda to će biti i sprovođeno”, rekao je Maksimović.

(Nezavisne.com)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender