04. 08. 2021.
Izraelci pisali Vladi povodom rudnika Ljubija

Izraelci pisali Vladi povodom rudnika Ljubija

Izraelci pisali Vladi povodom rudnika Ljubija

“Želimo da poboljšamo situaciju i u pogledu rješavanja negativnih aspekata (transferne cijene, neplaćanje dividendi…) nastalih u posljednjih 10 godina aktivnosti sektora željezne rude u Srpskoj, kao i budućeg najefikasnijeg razvoja resursa željezne rude Srpske. Zbog trenutne komplikovane situacije tražili smo od Vlade Srpske metod neposrednog odabira investitora”, navedeno je u pismu.

Zbog širokog javnog i političkog interesa za ovo pitanje, iz kompanije predlažu da se javnosti Srpske, kao i međunarodnoj javnosti, predstave rezultati saradnje na razvoju resursa željezne rude Srpske u formi otvorene “sobe podataka” na internetu, u vidu arhiva svih skeniranih dokumenata.

“To su kompletna ponuda za kupovinu državnog kapitala u RŽR ‘LJubija’ Prijedor sa svim prilozima /45 miliona KM – kupovina akcija, najmanje 60 miliona KM – investicija u razvoj, najmanje 300 radnih mjesta…/, rezultati analize aktivnosti u Prijedoru urađeni od stručnjaka ‘Izrael investment grup’, gdje smo procijenili postojanje štete načinjene Srpskoj i malim akcionarima RŽR ‘LJubije’ /šest pravnih lica i 1.309 običnih ljudi koji žive uglavnom u prijedorskoj regiji/ u iznosu od oko 400 miliona američkih dolara /tako da 20 odsto realnog iznosa dividendi treba pripasti malim akcionerima ‘LJubije'/, kao i korespondenciju sa Vladom”, ističe se u pismu.

Iz ove kompanije traže od Vlade da objavi protokole sastanaka predsjednika Republike Srpske i Vlade sa delegacijama “Arselor Mitala” u kojima su “predsjednik i Vlada dugo vremena izražavali nezadovoljstvo aktivnostima zajedničkog preduzeća ‘Arselor Mital Prijedor’ i u kojima su vršili pritisak na ‘Arselor Mital’ da poboljša situaciju”.

“Sa ciljem dobijanja nezavisnog mišljenja o ovom pitanju, tražimo da Vlada Srpske potvrdi svoj poziv jednom od svjetski renomiranih nezavisnih revizora ‘Mekinsi end kompani`zbog izrade ‘Due Diligence’ sa nezavisnom revizijom aktivnosti RŽR ‘LJubija’ Prijedor i zajedničkog preduzeća ‘Arselor Mital Prijedor’ za cijeli period 2004-2013, a rezultati ‘Mekinsi’ izvještaja biće publikovani”, navodi se u pismu.

Iz kompanije ističu da je trošak ovog posla procijenjen na između 500.000 i 600.000 evra, a “Izrael Investment grup” predlaže da se trošak podijeli 50 odsto na prema 50 odsto između sadašnjeg investitora “Arselor Mitala” i potencijalnog novog investitora “Izrael investment grupe”, koji će platiti sav trošak ukoliko sadašnji investitor ovu ponudu odbije.

U otvorenom pismu se traži od Vlade Republike Srpske da zakaže generalnu skupštinu akcionara RŽR “LJubija” kako bi imali otvorenu raspravu sa svim akcionarima.

“Predlažemo i da se, čim Nezavisni izvještaj bude spreman, provede otvorena televizijska debata o temi ‘Resursi željezne rude Republike Srpske. Јuče. Danas. Sutra.’ i diskusija u parlamentu Srpske uz učešće ministra industrije, energetike i rudarstva Željka Kovačevića, gradonačelnika Prijedora Marka Pavića, predsjedavajuće Upravnog odbora zajedničkog preduzeća ‘Arselor Mital Prijedor’ Ane van Јesendik, direktora ‘Arselor Mital Prijedor’ Mladena Јelače, direktora RŽR ‘LJubija’ Bože Grbića, direktora potencijalnog investitora ‘Izrael investment grupe’ Evgeni Zotova”, dodaje se u pismu.

Predložen je i dnevni red debate: “Јuče – Rezultati aktivnosti industrije željezne rude Republike Srpske 2004-2013”; “Danas – Diskusija o različitim konceptima mogućeg razvoja resursa željezne rude Republike Srpske” i “Sutra – Nacrti Poslovnog i Investicionog plana za najmanje tri godine 2014-2016”, uključujući planiranje novih istraživanja resursa željezne rude, modernizaciju proizvodnje s ciljem poboljšanja kvaliteta rude, prognozu količine i kvaliteta proizvodnje i prodaje, procjenu novih radnih mjesta, prognozu finansijskih rezultata, uključujući koncesione naknade, takse, socijalnu odgovornost investitora resursa željezne rude Srpske, navodi se u pismu koje je potpisao direktor kompanije Evgeni Zotov.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender