03. 08. 2021.
Izložba o ranom hrišćanstvu u Eparhiji bihaćko-petrovačkoj

Izložba o ranom hrišćanstvu u Eparhiji bihaćko-petrovačkoj

Izložba o ranom hrišćanstvu u Eparhiji bihaćko-petrovačkoj

Riječ je o izložbi foto-dokumentarnog karaktera, na kojoj je na 40 panoa predstavljeno kulturno-istorijsko nasljeđe iz doba vladavine cara Konstantina.

Izložbom su obuhvaćeni arheološki spomenici rimske provenijencije, otkriveni na prostoru Eparhije: ostaci rimskih puteva, miljokazi, epigrafika, crkve iz petog i šestog vijeka, pokretni nalazi iz crkava, novac, svjetiljke, posude od keramike i stakla, nakit, kao i brojni vrijedni predmeti koji svjedoče o duhu epohe cara Konstantina, kaže autorka izložbe viši kustos, arheolog Milka Đukić.

Predstavljene su i brojne starohrišćanske crkve (bazilike), otkrivene na čitavom području BiH, koje uglavnom potiču iz posljednjih vijekova kasne antike. Crkve su brojne, što bi govorilo o brzom širenju hrišćanstva u ovim krajevima. Milanskim ediktom 313. godine odobreno je slobodno propovijedanje hrišćanstva, što je uveliko uticalo na kasniji razvoj rimskog društva, u kojem je crkva imala vidnu ulogu, kaže Đukićeva.

Iz kasnoantičkog perioda prikazani su ostaci grobne-sepulkralne arhitekture, od kojih dio pripada prehrišćanskom (mauzolej i zidane grobnice na svod u Šipovu, sarkofazi), a drugi, brojniji, su iz hrišćanskog perioda (Mujdžići kod Šipova). Predstavljene su i kasnoantičke stele, kao poseban tip sepulkralnih spomenika, otkriveni prilikom zemljanih radova u Gornjem Ribniku kod Ključa i Isakovcima kod Glamoča. A, takođe, i dijelovi crkvene arhitekture, enterijera i namještaja (stubovi, kapiteli, parapetne ploče), vezani za hrišćanski period od četvrtog do šestog vijeka.

Izložbu je otvorio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija, koji je istakao da je ova postavka svjedočanstvo o postojanju Srba na ovim prostorima. “Naš zadatak je da čuvamo istoriju svog naroda podizanjem hramova, slikarstvom, pisanjem knjiga”, rekao je Mutabdžija.

Vladika bihaćko-petrovački Atanasije rekao je da ova izložba opomene stvaraoce da ne zaborave ono što smo imali i što imamo, te da ih podstakne da i dalje stvaraju. “Originalno hrišćanstvo nadahnjuje, a ova izložba će nas inspirisati da dalje gradimo. Mi ćemo stvarati, a ako neko bude rušio, mi ćemo opet stvarati”, poručio je vladika Atanasije.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender