24. 07. 2021.
Nović: BiH ulazi u nestabilan period

Nović: BiH ulazi u nestabilan period

Nović: BiH ulazi u nestabilan period

Ne mislim da može da bude rata kao rata, ali moram vam reći da ima
različitih zagovaranja mogućih ograničenih dejstava i sukobljavanja unutar BiH. To neka niko ne isključuje, pa ni oni koji nas uvjeravaju da toga ne može biti”, naglasio je Nović.

On je za “Nezavisne novine” rekao da i te kako može biti opasno za BiH u pojedinim dijelovima, a da povodi mogu biti banalni i različiti, tako i oni koji se direktno izazovu zbog teške ekonomske situacije, ali na koje se uvijek kaleme i ekstremniji pojedinci.

“Zato u BiH svi moraju shvatiti da politička situacija direktno uzrokuje i bezbjednosnu. Jedno sa drugim je naprosto povezano. Mislim da će se situacija u BiH i politički zaoštravati i to znatno više u narednom periodu”, istakao je Nović.

On je rekao da Zakon o prebivalištu i boravištu građana stoji na istom onom mjestu gdje je i bio – već je mjesecima u Domu naroda, jer u BiH postoje određene snage koje nikako ne žele njegovo donošenje.

Nović je naglasio da dio bošnjačkih stranaka taj zakon predstavlja na potpuno netačan i nekorektan način, dodajući da u tom aktu nema nijedne riječi koja je diskriminatorska, ili koja u bilo kojem segmentu ograničava kretanje i prijavljivanje građana.

“Druga je stvar što neki žele politički da manipulišu podacima o prebivalištu i boravištu kako bi mogli u izborima da manipulišu i izbornim rezultatima”, naveo je Nović.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender