28. 09. 2021.

KC BL: Poboljšana zdravstvena zaštita i umanjen gubitak za 1,4 miliona KM

 Najveće umanjene rashoda zabilježeno je na troškovima u Apoteci Kliničkog centra koji su umanjeni poboljšanom kontrolom nabavke i trošenja lijekova i medicinskih sredstava i zaustavljanjem prakse stvaranja nepotrebnih zaliha lijekova.

Značajne uštede od skoro 900 hiljada KM napravljene su na poziciji troškova goriva i energije, te usluga održavanja osnovnih sredstava, gdje su rashodi umanjeni za više od 960 hiljada KM. Uštede su napravljene i racionalnijom nabavkom kancelarijskog materijala, transporta, interneta, održavanja računara, komunalnih usluga, pranja veša i reprezentacije.

„Umanjili smo troškove gdje god je to bilo moguće. Proveli smo dugačku listu mjera racionalizacije i uspjeli da zaustavimo dugogodišnji trend rasta ukupnih dugovanja i dugovanja prema dobavljačima. S obzirom na niz problema koji su se godinama umnožavali, cilj nam je bio održati postojeći nivo zdravstvene zaštite i uopšte spasiti Klinički centar od kolapsa, a postigli smo poboljšanje i kvaliteta i povećanje broja usluga. I dalje imamo jako puno izazova i posla i, uz podršku Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, moramo nastaviti još jačim tempom kako bismo odgovarali na sve te izazove“, rekao je dr Duško Račić, generalni direktor Kliničkog centra Banjaluka.

Kvalitet zdravstvenih usluga Kliničkog centra ilustruju i rezultati istraživanja o zadovoljstvu pacijenata koji se kontinuirano provode na klinikama i pokazuju progresivan rast zadovoljstva. Pacijenti su cjelokupnu uslugu Kliničkog centra u 2013. godini vrednovali ocjenom 4,34 na skali do 5.

Uvođenjem više od 20 novih vrlo zahtjevnih procedura, Klinički centar je, pored poboljšanja kvaliteta, ostvario značajan napredak i u obimu usluga, te na taj način dodatno umanjio potrebu za slanjem pacijenata na liječenje u inostranstvo, te u posljednja dva mjeseca 2013. godine ostvario rekordan broj i vrijednost usluga u istoriji Kliničkog centra Banjaluka.

Klinički centar Banjaluka u prethodnoj godini liječio je oko pola miliona pacijenata, koji su prošli kroz ambulante Kliničkog centra, dok je broj bolničkih pacijenata koji su zadržani na liječenju u 2013. godini veći od 60 hiljada. Podatak o liječenju skoro polovine stanovništva u Republici Srpskoj u jednoj godini još jednom potvrđuje važnost Kliničkog centra kao najveće i najvažnije zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender