Uveden broj za prijavu komunalnih problema

Uveden broj za prijavu komunalnih problema

Uveden broj za prijavu komunalnih problema

Na ovaj način sugrađani mogu direktno i na jednom mjestu da prijave oštećenja na saobraćajnicama i pješačkim površinama, horizontalnoj i vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji, semaforima, zatim kvarove na javnoj rasvjeti, oštećenja ili uništavanje zelenih površina, komunalne opreme, klupa, korpi za otpatke, nadstrešnica na autobuskim stajalištima, kontejnerima za odlaganje otpada, i tako dalje – kažu u Odjeljenju.

Građanima su na raspolaganju i brojevi Centra za obavještavanje – 121 i 051/212-500. Inače, na ove dežurne telefone Centra mogu da se prijave svaka opasnost, prirodna ili druga nesreća, pojava ili događaj koji ugrožavaju normalan život u gradu. Po dobijanju prijave, Centar za obavještavanje stupa u vezu sa nadležnim službama i usmjerava ih po prijavi građana. Centar dežura neprekidno, 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici.

Podsjećamo, da su građanima na raspolaganju 24 časa i dežurni telefoni Odjeljenja komunalne policije (051/306-464 ili 348-846). U nadležnosti komunalne policije, između ostalog, spadaju nepravilnosti u vezi sa:

poštovanjem radnog vremena ugostiteljskih objekata i čujnosti muzike van istih, zaštitom javnih površina, zabranom korišćenja istih bez odobrenja, njihovim oštećenjem, odlaganjem otpadnog materijala na iste bez odobrenja, lijepljenjem plakata na drvorede, stubove javne rasvjete, semafore, saobraćajne znakove te ostalu komunalnu opremu.

Zatim, nepropisno parkiranje motornih vozila i održavanje javnog vodovoda i javne kanalizacije, kao i isticanjem naziva firmi, natpisa i reklama, održavanjem zgrada i kućnog reda u zgradama, nepropisnim držanjem domaćih životinja, zabranom upotrebe duvana i duvanskih proizvoda na javnim mjestima, zabranom prodaje i upotrebe alkoholnih pića na javnim mjestima licima mlađim od 18 godina i drugim poslovima iz oblasti komunalne djelatnosti, koji su utvrđeni po važećim propisima.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender