30. 11. 2021.

Usvojena odluka o zaduženju za četvrti paviljon

Maksimalan rok otplate kredita je do četiri godine, a maksimalna visina kamatne stope do sedam odsto godišnje.

Parlament Srpske usvojo je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o „Željeznicama Republike Srpske“, kojim su zakonska rješnjenja usklađena sa Zakonom o žičarama za prevoz lica i i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima.

Usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti kojim se brišu odredbe koje se odnose na apotekarskog radnika, odnosno diplomiranog farmaceuta sa 180 ECTS bodova.

U danu za glasanje usvojena su pravila za izradu zakona i drugih propisa Srpske, kojim se uređuju načela i pravna tehnika za izradu zakona, podzakonskih propisa i drugih opštih akata.

Poslanici su primili k znanju informaciju o zaključnim komentarima i preporukama za BiH Komiteta UN za ukidanje diskrimincije žena u kom se pozdravljaju povećani napori u suzbijanju nasilja u porodici.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i informaciju o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srpske 2012–2016. godina za period 1. avgust 2012–1. decembar 2013. godine, te odluku o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna prostornog plana Srpske do 2025. godine u kojoj se navodi da se ovaj nacrt daje na javni uvid u trajanju od 60 dana u sjedništima jedinica lokalne samouprave.

Na sjednici nije usvojen nacrt zakona o esprčavanju sukoba interesa u organima vlasti Srpske.

Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, nakon glasanja, okončao je 33. redovnu sjednicu.

(agencije)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender