28. 10. 2021.

Vlada RS utvrdila Prijedlog zakona o prebivalištu

Razlozi za donošenje Zakona o prebivalištu i boravištu u Srpskoj sadržani su u potrebi za prevazilaženjem pravne praznine i trenutne situacije koja je nastala nedonošenjem zakona, koji bi detaljnije i adekvatnije uredio predmetnu materiju na nivou BiH.

Predloženim Zakonom stvara se pravni okvir, koji s jedne strane omogućava svim građanima ostvarivanje i zaštitu Ustavom zagarantovanih prava, a s druge strane omogućava nadležnim organima da primjenjuju svoja Ustavom i zakonom utvrđena ovlaštenja.

Nedonošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, koji je jedan od bazičnih akata na osnovu kojeg građani ostvaruju Ustavom zagarantovana prava, prouzrokovalo je neizvjesnost i pravnu nesigurnost.

Kako se osnovano ne može očekivati da će zakon na nivou BiH biti donesen u skorije vrijeme, pristupilo se izradi Zakona o prebivalištu i boravištu u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. Vlada Republike Srpske prihvatila je i informaciju o projektu “Јačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u BiH”, za područje Republike Srpske, za šta je EU izdvojila 200.000 evra, od čega 120.000 za realizaciju aktivnosti u Srpskoj.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Srpske projekat će sufinansirati sa 12.000 evra, te aktivno učestvovati u njegovoj pripremi, realizaciji, evaluaciji i monitoringu aktivnosti koje se realizuju na području Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o zaduženju Srpske prema Vladi Austrije od 10 miliona evra posredstvom Unikredit banke radi modernizacije Univerziteta Istočno Sarajevo, faza dva-A.

Cilj projekta je modernizacija i osposobljavanje Univerziteta u Istočnom Sarajevu za kvalitetnije izvođenje nastave i uključivanje u savremena naučna istraživanja u Evropi i svijetu.

Kreditna sredstva iz ove odluke namijenjena su za nabavku, transport i isporuku obrazovne i istraživačke opreme, mašina i ostalih pomagala za nastavu i predavanja, kao i njihovo instaliranje, obuku zaposlenih i građevinske radove.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender