Upozoravajući podaci o natalitetu

Upozoravajući podaci o natalitetu

Upozoravajući podaci o natalitetu

U 2000. godini rođeno je 14.250 djece, a u 2012, posljednjoj za koju se raspolaže podacima – 9.970, dok je mortalitet u porastu, pa je u Srpskoj u 2012. godini umrlo 13.800 ljudi.

Prema zvaničnim statistikama, BiH po natalitetu zauzima posljednje mjesto u regionu, s obzirom na to da se godišnje rode 83 bebe na 10.000 stanovnika, dok se u Srbiji rodi 90, a u Hrvatskoj 94.

Prema podacima UN, u 83 zemlje svijeta, među kojima je i BiH, postoji izražen problem sa natalitetom, jer se vjeruje da, ako se ne poveća broj rođene djece, današnje majke neće imati ko da naslijedi.

S druge strane, izvještaj francuskog Instituta demografskih studija pokazao je da se u BiH rodi tek 12 djece na 10 žena, dok u Srbiji na svijet dođe 14, u Hrvatskoj 15, a u Evropi 16 beba.

Demograf Stevo Pašalić smatra da se natalitet može povećati obezbjeđivanjem značajnijih iznosa po osnovu dječijeg dodatka, dok bi indirektna mjera predstavljala liječenje steriliteta uz pomoć države, te produženo porodiljsko bolovanje i jednokratna materijalna davanja.

U Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS navode da su prepoznali ovaj problem i da su u vezi s njim preduzeli određene mjere, ali da prvi efekti mogu biti vidljivi tek nakon 15 do 20 godina njihove intenzivne primjene.

(Press RS)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender