Dovoljno dokaza za genocid nad Srbima u “Oluji”

Dovoljno dokaza za genocid nad Srbima u “Oluji”

Dovoljno dokaza za genocid nad Srbima u “Oluji”

Predsjednik Koalicije Miodrag Linta naveo je da su glavni dokaz genocidne namjere da se unište Srbi transkripti sa sastanka nekadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana sa hrvatskim vojnim vrhom kada je napravljen plan za operaciju “Oluja”, posebno njegova izjava da “Srbima treba zadati takav udarac da praktično nestanu”.

“Pozdravljamo i činjenicu da je naš pravni tim izložio niz drugih dokaza koji potvrđuju da operacija `Oluja` ispunjava sve elemente krivičnog djela genocida”, naveo je Linta.

On je napomenuo da u krivičo djelo genocida spadaju granatiranje gradova u Krajini, prisilno raseljavanje srpskih civila, masovno ubijanje Srba koji su odlučili da ostanu na područjima koje su štitile snage UN, napadi na kolone izbjeglica, masovne pljačke i paljevine srpske pokretne i nepokretne imovine i na kraju uvođenje niza mjera čiji cilj je bio da se spriječi povratak krajiških Srba svojim kućama.

On je poručio u saopštenju da Koalicija smatra da pravni tim Srbije treba da u drugoj rundi usmene rasprave iznese dokaze koji pokazuju da su hrvatske operacije “Otkos 10” i “Orkan 91” krajem 1991. godine i “Bljesak” 1995. godine u zapadnoj Slavoniji imale za cilj da unište Srbe na tom području.

Linta je naveo da su isti cilj imale i druge hrvatske vojne operacije na području Krajine prije operacije “Oluja”: “Miljevački plato” 1992. godine, “Maslenica” i “Medački džep” 1993. godine.

“Smatramo da naš pravni tim treba da govori i o masovnim likvidacijama Srba po gradovima – u Sisku, Osijeku, Gospiću, o ubistvu zagrebačkih Srba u Pakračkoj poljani i drugo. Masovna miniranja više od 10.000 srpskih kuća u zapadnoj Slavoniji i po hrvatskim gradovima je još jedan od dokaza da je cilj režima Franje Tuđmana bio da se srpski narod uništi na području čitave Hrvatske”, rekao je Linta.

(agencije)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender