27. 09. 2021.

Utvrđen prijedlog zakona o državljanstvu RS

Pijedlog novog zakona o državljanstvu utvrđen je i zbog činjenice da je važeći zakon više puta mijenjan i dopunjavan, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Ovim prijedlogom se riješava pravni status djece rođene van teritorije Republike Srpske, koja po porijeklu roditelja stiču pravo na državljanstvo Srpske, a istovremeno precizirane su i dopunjene pojedine odredbe na koje su ukazivale jedinice lokalne samouprave u vezi sa sticanjem državljanstva Srpske djece rođene na teritoriji Republike ili u inostranstvu, čiji je jedan roditelj državljanin Federacije BiH, a želi da njegovo dijete ima državljanstvo Republike Srpske.

U novom prijedlogu olakšani su i uslovi za sticanje državljanstva prirođenjem, kako u redovnom postupku – po tom osnovu je uslov boravka smanjen sa osam na tri godine stalnog boravka, tako i u olakšanom postupku – na osnovu braka sa državljaninom BiH i Republike Srpske, kod koga je uslov boravka ispunjen momentom sticanja stalnog boravka.

Iz Vlade Srpske ističu da je predloženim rješenjem ispoštovana obaveza iz Evropske konvencije o državljanstvu, koja je ratifikovana 2008. godine, a kojom je propisano da je maksimalni period boravka koji se može zahtijevati za sticanje državljanstva prirođenjem, deset godina prije podnošenja zahtjeva.

“Prvi put do sada, ovim zakonom stvorene su pretpostavke da izbjeglice i lica bez državljanstva – apatridi imaju mogućnost da steknu državljanstvo prirođenjem na način da se za ove dvije kategorije lica, u ovom postupku, pored ostalog, propisuje uslov od pet godina neprekidnog boravka na teritoriji Republike Srpske”, dodaje se u saopštenju.

Novim prijedlogom zakona omogućeno je i olakšano sticanje, odnosno ponovno sticanje državljanstva Srpske/BiH licima kojim je državljanstvo Srpske/BiH prestalo zbog sticanja državljanstva drugih država, a koja imaju potrebu da ponovo steknu državljanstvo Srpske/BiH, zbog efektivne veze koju nikada nisu prekidali sa zemljom porijekla.

Ovim prijedlogom otklonjena je pravna praznina koja se odnosi na lica kojima je činjenica državljanstva BiH upisana u matične knjige u Brčko distriktu bez izabranog entitetskog državljanstva, a koja nemaju prebivalište u Brčko distriktu, već su prijavljena u Republici Srpskoj, pa je predloženim rješenjem omogućeno ovoj kategoriji lica da izaberu entitetsko državljanstvo.

U novom prijedlogu omogućeno je sticanje državljanstva i licima koja imaju državljanstvo bivše SFRJ, a žive u BiH i Republici Srpskoj i prijavila su prebivalište ili boravište, u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu građana, odnosno koja su prijavili prebivalište ili boravište do donošenja Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender