28. 09. 2021.
Obradović: Iznijeli smo istinu o stradanju Srba u Hrvatskoj

Obradović: Iznijeli smo istinu o stradanju Srba u Hrvatskoj

Obradović: Iznijeli smo istinu o stradanju Srba u Hrvatskoj

“Neka sud odredi kakva je pravna kvalifikacija zlodjela koja su izvršena prema Srbima iz Hrvatske. Mislim da smo do sada već ostvarili veliki dio našeg cilja, a to je da pred najvišu instituciju Ujedinjenih Nacija iznesemo istinu o stradanju Srba u Hrvatskoj, prije svega u operaciji Oluja, ali i uopšte tokom tog rata”, rekao je Obradović Tanjugu.

Dan pred završnicu jednomjesečne usmene rasprave pred MSP-om Obradović je izrazio očekivanje da će se Sud prvenstveno izjasniti o činjenicama i dokazima na kojima se temelje te činjenice, kao i da će hrvatski tužbeni zahtjev biti ili odbačen, ili odbijen kao neosnovan.

“Odbačen u smislu da Srbija ne može da odgovara ni za jedno krivično djelo, bilo da se radi o genocidu koji je predmet ovog postupka, ili drugim krivičnim djelima – zločinima protiv čovječnostili ratnim zločinima, koje je izvršeno do 27. aprila 1992. godine, do kada nije ni postojala kao nezavisna država u međunarodnim odnosima”, naglasio je on.

To je, kako je naveo, jedna od osnovnih postavki našeg pravnog tima.

S druge strane, dodao je Obradović, ako Sud ipak nađe da Srbija može da odgovara (za događaje prije osnivanja SRЈ kao države čiji je pravni nasljednik Srbija), onda da odbije tužbeni zahtjev Hrvatske kao neosnovan u pravu i činjenicama i da utvrdi da genocida nije bilo.

Poredeći argumentaciju hrvatske i srpske strane Obradović je ukazao da je Srbija zasnovala činjenično stanje na dokazima koji su skladu sa praksom Međunarodnog suda pravde, dok je Hrvatska, kako je rekao, imala prilično sumnjiv pristup načinu na koji se dokazi izvode.

“Oni su podnijeli dokaze koji ni pred sudom u Hrvatskoj ne mogu da se izvedu kao dokaz i mi smo se tome oštro usprotivili. Očekujemo da se sud izjasni i kaže nešto o toj stvari”, podsjetio je Obradović, a riječ je o spornim policijskim bilješkama i nepotpisanim zapisnicima o saslušanju svjedoka.

Šef srpskog pravnog tima je zaključio da pitanja uvijek mogu da se rješavaju na političkom nivou i odnosi između dviju zemalja da se dalje unapređuju.

“Sud je dobio svoj predmet i on će se o njemu izjasniti, a na vladama dviju zemalja je da odnose čine boljim”, napomenuo je Obradović.

U Palati mira u Hagu, u kojoj je sjedište Međunarodnog suda pravde, sutra će biti održano posljednje zasjedanje u sporu Hrvatske i Srbije po tužbi i protivtužbi za genocide.

Sud će potom zaključiti raspravu koja se 15 godina odvijala pisanim putem, a posljednih mjesec dana neposredno u vidu usmene rasprave.

Narednih mjeseci, Sud će utvrđivati činjenično stanje, a do kraja godine donijeti i konačnu presudu na koju ne postoji pravo žalbe.

(agencije)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender